Danmission får nu fast aftale om Danidastøtte

Missionsselskabet behøver ikke mere søge fra projekt til projekt. Er nu bevilget 33. mio.kr.
Som den første missionsorganisation har Danmission fået en programaftale med Danida.

– Danida er ikke berøringsangst over at indgå aftale med en trosbaseret organisation, siger Mogens Kjær.

Aftalen giver Danmarks største missionsselskab knap 33 millioner kroner over 3 år – fra 2011 til 2013 – af den danske u-landsbistand.
– Vi er taknemmelige for programaftalen, som betyder, at vi ikke længere skal søge penge fra projekt til projekt, men ved, hvad vi har at gøre godt med af tilskud fra staten. Den nye aftale gør Danmission mere effektiv i kampen mod fattigdom og undertrykkelse, siger generalsekretær Mogens Kjær.
Programaftalen omfatter Egypten, Tanzania, Indien, Bangladesh, Cambodja og Myanmar. Og det overordnede tema er opbygning af civilsamfundet gennem dialog, udvikling og styrkelse af de fattiges rettigheder.
Han kalder programaftalen for et skulderklap.

Kristen hjælp er ok

– Vi er en moderne og effektiv kirkelig organisation, siger Mogens Kjær. – Danmissions særkende er, at vi er forankret i den kristne tro. Og Danida er ikke berøringsangst over at indgå aftale med en trosbaseret organisation, men fremhæver tværtimod som noget positivt, at vores kristne værdier er fundamentet både i fattigdomsbekæmpelse og i kirke- og dialogarbejdet.
– Der er således en fornuftig sammenhæng mellem vores fredsskabende aktiviteter og religionsdialog – de støtter hinanden, siger generalsekretæren.
Den form for arbejde er højaktuel i eksempelvis Egypten, som i disse dage igen er plaget af spændinger mellem religiøse grupper efter massakren nytårs-nat mod kristne i Alexandria.
/sl