Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.

Middelaldermystik og falsk lære

Der er udgivet en ny bog med tekster af Julian af Norwich – Kærlighedens åbenbaring.
Værket betragtes som et af de vigtigste inden for kristen middelaldermystik og har de seneste år fået en renæssance som åndelig, teologisk og litterær læsning. Selvom teksten er over 600 år gammel, er der mange, der angiveligt finder inspiration og trøst i Julians budskab om, at ”alt skal blive godt”.
At ”alt skal blive godt” er jo et kæmpestort bedrag. For det gælder jo kun for mennesker, der omvender sig og tager imod frelsen fra Jesus Kristus.
Julian siger i bogen, at hun har lært af kirken, at mennesker, der ikke er kristne, vil havne i Helvede til evig tid. Så spørger hun Jesus, hvordan det kan passe med, at ”alt skal blive godt”.
Så står der i bogen, at Jesus svarer, at alt skal blive godt, og det, der er umuligt for mennesker, er muligt for Gud.
Vi tror selvfølgelig ikke, at det var Jesus, der gav dette svar, da vi kender Guds ord, som siger noget andet.
For os kan det ikke læses anderledes, end at denne ”åbenbaring” ikke er fra Gud.
Og i Bibelen står der: ”Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han”.
Vi mener helt bestemt, at bogen indeholder noget falsk lære. Og det farlige er netop, at det er blandet ind i en hel masse om Guds kærlighed, som jo er rigtigt nok. Grunden til, at det kan være svært at afsløre bedrag, er, at der måske kun er iblandet 10% falsk lære.
Mange steder i Østen bliver kristne forfulgt. Men i Vesten bliver mange kristne forført.
Hvis ”alt bliver godt til sidst”, så er der jo ingen grund til at forkynde evangeliet. Så det er klart, at Satan ønsker, at dette bedrag skal forkyndes.
Men vi mener, at det i denne tid er vigtig at være på vagt, så vi i kærlighed kan hjælpe hinanden med at afsløre Satans snigløb.
Vi mener ikke, at kristne skal inspireres af middelaldermystik – iblandet falsk lære.
Ulla og Martin Nissen
Haderslev Husmenighed
Ahornvej 10
6100 Haderslev

Kristendemokraterne er på ret kurs!

En del tidligere medlemmer af Kristendemokraterne, der meldte sig ud af partiet under Bodil Kornbeks formandskab, er ikke opmærksomme på, at der er sket et vigtigt formandsskift – og udskiftninger i Kristendemokraternes hovedbestyrelse. Bjarne Hartung Kirkegaard blev i oktober 2008 valgt som ny formand for Kristendemokraterne, og han er blevet genvalgt i oktober 2009 og oktober 2010.
Bjarne Hartung Kirkegaard har blandt andet siddet i 25 år som lokalpolitiker på Bornholm – først for KRF og nu for KD – og først i Bornholms Amtsråd, så i Bornholms Regionsråd, og han er nu medlem af kommunal-bestyrelsen på Bornholm. Han er opstillet som folketingskandidat i Region Sjælland.
Formandsskiftet har resulteret i, at det atter er det kristne livs- og menneskesyn og den kristne kulturarv, der er bærende for Kristendemokraternes politik. Dette har resulteret i, at både nye og tidligere KD-medlemmer nu atter melder sig ind i partiet.
Det er derfor relevant for alle tidligere medlemmer af KD, som endnu ikke har fået sig meldt ind, igen at ”melde sig under fanerne” i form af et medlemskab. Gå ind på KDs hjemmeside: www.KD.DK; gå ud i højre margen og find afsnit; ”Bliv medlem nu!” og meld dig ind, eller ring til KDs landskontor, tlf. 3327 7810 og meld dig ind. Der er behov for en aktiv indsats af alle gode kræfter op til det kommende valg, så Kristendemokraterne efter valget fortsat er repræsenteret i Folketinget. Og glæd dig over, at der nu atter findes et politisk parti, som kristne med god samvittighed kan give deres stemme, nemlig Kristendemokraterne.
Kristen Nørgaard Kristensen
Bryggerparken 4
4450 Jyderup

Jeg kan godt forstå ateisterne

I småtingsafdelingen med Bornholms sneproblemer in mente har vi erfaret menneskets magtesløshed over for naturkræfterne, skriver Kurt Ravnkilde.

Mere end 200.000 australiere i et landområde på størrelse med Frankrig og Tyskland tilsammen oplever i øjeblikket en af de store naturkatastrofer, som denne jord af og til har oplevet og fortsat vil opleve pga. styrtregn, jordskælv eller tsunamier. I småtingsafdelingen med Bornholms sneproblemer in mente har vi erfaret menneskets magteløshed over for naturkræfterne. De er blevet en del af et spørgsmål om ”lidelsens problem”, som i denne globaliserede tid vedrører os alle.
Men jeg kan godt forstå, at ateisterne stiller spørgsmålet.: ”Hvis ham Gud virkeligt eksisterer, er kærlig og besiddder magt, hvorfor griber han så ikke ind og forhindrer, at disse katastrofer sker?” Og jeg vil til deres undren tilføje min, for i troende kredse, især i sekteristiske og frkirkelige, bruger man oceaner af tid på at tolke en række profetier i Bibelen og kommer af og til til det resultat, at det er Guds indgriben, der har været og er skyld i verdensrigers og stormagters opkomst og kollaps. Det påstås også, at Gud engang greb ind over for solen.
Men hvis det er rigtigt, hvorfor griber Gud så ikke ind, så disse naturkræfters magt stækkes, hvis han over for mennesket virkelig er den kærlige Gud, som det påstås? Hvorfor skal menneskene lide så meget?
Jeg har i nogen tid haft den glæde at e-maile privat sammen med en fynsk ateist, der engang til mig skrev, at ”ateister nok havde en tendens til at skære alt det med religion over en kam”, hvorefter han fortsætter: ”Jeg kunne jo heller ikke tolke, hvad du troede på i starten, nogle gange lyder du jo som en ateist.”
Desværre fortæller han mig så også, hvor ondskabsfulde troende kan være over for ham, når han begynder at tænke og stiller kritiske spørgsmål til troen. Jeg er også blevet straffet, bl.a. fordi jeg eksempelvis igennem læsning har villet udvide min horisont. (forkortet af red.)
Kurt Ravnkilde
Gyvelvej 11
5250 Odense SV.