Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5,50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Er kristendom en lykke-religion?

Kære Orla Lindskov
Jeg har tidligere haft min gang i alternative kredse og anskuet verden ud fra en holistisk synsvinkel. Vi søgte indre fred, glæde og lykke i vores liv her på jorden. Jeg fandt det bare ikke. Derfor gik min søgen videre, og jeg kom så til de kristne. Jeg er nu et herligt frelst menneske, som man kalder det i min menighed, og det er jeg også uendelig glad for at være. Jeg tilhører en frikirke, der efter min mening består af ene venlige og søgende mennesker som mig selv. Det er et dejligt sted at være, især på møderne.
Men jeg synes også her, at man overbetoner det med, at vores liv her på jorden bør bestå i en konstant tilstand af fred, glæde, lykke og fremgang på alle livets områder. Jeg har svært ved at forblive i ”søndagstilstanden”, når jeg kommer hjem, og især om mandagen. Jeg synes, at jeg har og har haft meget sygdom og smerte i mit liv.
Jeg opfatter ud fra den rådgivning, jeg får i min menighed, at det skyldes, at jeg ikke rigtigt har taget imod hele evangeliet. Det synes jeg nok selv, at jeg har. Men jeg forstår ikke, at man på en måde skal være forkert, hvis man har haft lidelse og smerte i sit liv og endda har prøvet at kæmpe med depression. Jeg synes, at smerten og de hårde tider i mit liv har lært mig noget, som jeg ellers ikke ville have lært. Jeg synes, at de hårde tider har kaldt nogle positive sider frem i min personlighed. Det ville nok ellers ikke være sket, tror jeg.
Når jeg læser i Bibelen, føler jeg ikke, at kristendommen er en lykke-religion. Jeg føler snarere, at Bibelen og kristendommen rummer hele livet, både de mørke såvel som de lyse dage. Jeg føler nærmest, at jeg er dér, hvor jeg, som det lyder i en sang, kan sige til Gud: – ”Tak for gode, som for onde år.”
Jeg er meget glad for din Brevkasse, så jeg vil sætte pris på din kommentar til mit brev.
Bedste hilsener ”Lene.”

Svar 1:

Det handler om at finde en balance

Kære ”Lene”
Jeg vil gerne give dig ret i, at kristendommen rummer hele livet og ikke entydigt er en lykke-religion.
Men dog må vi ikke glemme, at evangeliet er glædens budskab, og at vi opfordres til at glæde os i Herren.
Bibelen taler også om retfærdighed, fred og glæde i Helligånden. Men på trods af det behøver der ikke at være noget galt med vores tro eller vores kristne liv, hvis vi kommer ud for dage med udpræget negative oplevelser og følelser.
Som eksempel på dette kan jeg nævne blandt utallige andre den hellige mand fra Spanien, Johannes af Korset, der skriver om ”sjælens mørke nat”. Denne nat indeholder en følelse af fortvivlet guds-forladthed, samt bitterhed og frygt.
Johannes af Korset oplevede tidligere, at hans liv med Gud i bøn var noget meget lykkeligt og frydefuldt. Men så kom en tid, hvor han følte sig som i en ørken, og han følte, at Gud blev borte for ham. Samme oplevelse har mange kristne haft. Det er ikke unormalt.
Du taler om kontrasten mellem din ”søndagstilstand” og din tilstand, når du kommer hjem til dig selv og om mandagen.
I nogle tilfælde kan man på kristne møder opleve en høj tilstand af næsten salighed, der så kan afløses af en følelse af guds-forladthed og åndelig fattigdom, når man skal vende tilbage til hverdagen. Hvorfor nu denne kontrast?
Det kan hænge sammen med, at det i dag næsten er blevet et psykologisk dogme, og endda næsten også et dogme i mange kristne sammenhænge, at det normale og sunde menneske og den ”gode” kristne udmærker sig ved, at han eller hun er lykkelig.
Det er, som om det hele i dag handler om at fjerne enhver form for smerte og mørke fra vores liv. Det bliver derefter lyst- og lykkeprincippet, der tegner hele livets program.
Men dette lykke-dogme står ikke uimodsagt. Mange ser anderledes på det, bl.a. Søren Kierkegaard, men også Paulus, der taler om at lide for Kristi skyld og lide, for at andre kan blive frelst. Paulus taler endda om denne lidelse for andre som sin største lykke.
Søren Kierkegaard taler om, at lidelsen er nødvendig for mennesket, hvis det ikke skal blive til et halvt, overfladisk individ.
Blandt mange andre udtaler Søren Kierkegaard, at livet bliver helt og aldeles forfejlet, hvis man ikke har drukket af lidelsens bæger. Man kan ende som uengagerede ”turister i livet”. Den tyske filosof Schopenhauer gør opmærksom på, at det er en hån mod livet at leve på denne lykke- og lystsøgende måde i en verden, der rummer så meget lidelse og elendighed.
Jeg tror, at det handler om at finde en balance.
Hvis man mener, at livet skulle indeholde udelukkende glæde eller udelukkende smerte, så tror jeg, at man rammer ved siden af. Begge dele er nok indeholdt i livet.
Derfor er der også stor trøst, når Paulus skriver, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. ( Romerbrevet kap. 8, vers 28).
Det betyder, at smerten, lidelsen, ja, alt det, vi kalder det onde, indeholder kimen til det gode. Alle ting arbejder altså sammen for det gode i vores liv.
Tilsyneladende onde forhold som smerte og fattigdom, som skyes af mennesker – disse forhold ville tabe deres magt, hvis vi prøvede at finde det gode bag dem.
Når du arbejder på at finde frem til det gode, der er indeholdt i enhver begivenhed i dit liv, så er du på det plan, hvor det, der for andre synes at være noget ondt, for dig selv bliver begyndelsen til noget godt.
Måske kan det være svært at forstå, at det er sådan. Men jeg tror, du forstår det.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Migrænen er forsvundet

Kære Orla L.
Tusind tak for sidst. Det var en velsignet december-aften med dig i Kristent Centrum i Aalborg.
Tak for forbønnen. Jeg vågnede op næste morgen og tænkte: – ”Hvad er det lige, der er anderledes?
Jo, det var migrænen, spændingerne, forvirringen i hovedet, afmagtsfølelsen og mismodet, der var væk. Halleluja. Jeg har haft det så godt siden. Får klaret alt det, jeg skal, og det, der før var så uoverskueligt, er væk. Gud er god, så tak igen, og må Gud styrke, velsigne og bevare dig i sin tjeneste.
Kærlig hilsen
A.

Min oplevelse:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg har det godt nu

Kære Orla!
Mange tak for forbøn sidst du var i Kristent Centrum i Aalborg. Det hjalp gevaldigt.
Må Herren rigt velsigne dig og dit hus og din tjeneste. Endnu engang tak til dig og til ham, som gør alle ting vel.
P.