Nytårsønske: Kristne i politik

I løbet af de næste måneder skal der være valg til Folketinget. Det bliver et afgørende valg – især for kristne.Efter at Kristendemokraterne røg ud af Folketinget i 2005 har enkelte politikere i de andre partier forsøgt at markere kristne holdninger.
Men de har desværre været få, og den politiske korrekthed hindrer dem ofte i at markere sig.
For et par år siden var vi nogle kristne, der oprettede et Værdi Politisk Netværk med bl.a. Tove Videbæk og Charlotte Dyremose (Kons.) i ledelsen. Vi ønskede at inspirere politikere i ALLE partier med kristne holdninger, og selv om vi også havde medlemmer fra seks forskellige partier, så var det stort set kun de to nævnte og KDs folk, der turde markere sig. Så VPN blev ikke til det, vi havde håbet. Men vi har da ikke opgivet endnu.
Jens Steffensen, der var folketingsmedlem for KD, har fortalt, at der ofte var kristne i de andre partier, der takkede for hans markeringer på de etiske områder – men selv kunne de ikke – af hensyn til partidiciplinen.
Jeg har selv arbejdet med presse på Christiansborg i 1980’erne. Det var også mit klare indtryk, at de ”bevidste kristne” politikere i de andre partier var få og næsten usynlige. Men fordi der var et parti, som kunne tillade sig at markere de kristne holdninger, kunne de andre også markere sig. I nogle år var der ligefrem en bibelkreds af troende MF’ere fra forskellige partier. Nu er den lukket.
Nu gælder det så om at få kristen indflydelse i politik igen. Hver kristen vælger må gøre op med sin samvittighed, hvem man vil stemme på. Men lad os være enige om:
1) Ikke at spænde ben for hinanden – ved fx at kristne kandidater i kampens hede bekæmper hinanden og dermed skader den kristne sag.
2) At stemme på kandidater med kristne holdninger. I dag er mange politikere aggressive ateister og ønsker faktisk religionen udryddet.
Undgå i hvert fald at støtte dem.
Der er for meget på spil.

Af redaktør Henri Nissen