Hun tror på den store læge

Sabrina Trebbien udgiver postkort med hjælp til at tage imod ham.”Gud er kærlighed, Gud elsker dig, han vil åbne og lukke de helt rigtige døre for dig, resten af dit liv, men det kræver, at du siger: ” Jesus, jeg vil invitere dig ind i mit liv, og du skal være min Herre”. Amen.

Sabrina Trebbien er selv hårdt ramt af sygdom, men har fundet hjælp i troen på Jesus.

Således står der skrevet på de postkort som Sabrina Trebbien har designet og nu sælger. Postkortene er lavet som en slags optakt til bogen ”Troen på helbredelse”, som Sabrina har skrevet, og som hun gerne vil udgive.
I det interview, som Udfordringen bragte med Sabrina i januar måned 2011, fortalte hun om sit lange sygdomsforløb.
Det hele startede, da hun som 16-årig fik konstateret skjoldbugskirtelkræft, de mange fejloperationer og afslag på ansøgning om økonomisk erstatning for den smerte og svie, som disse fejl har forvoldt Sabrina.
En dag begyndte hun at skrive bogen ”Troen på helbredelse”, og dette skriveri blev en slags terapi. Ja, man kan faktisk godt sige, at Sabrina skrev sig ud af problemerne.

Et meget stærkt middel hjalp

– Da jeg fik at vide, at jeg havde fået kræft, var jeg helt nede i kulkælderen. Jeg var vred og modløs, og forstod simpelthen ikke, hvorfor det skulle ramme mig. Hvad havde jeg gjort, siden jeg skulle lide så meget?
Ved at skrive tømte jeg mit sind for alle de destruktive tanker og kom på den måde af med tunge byrder, som jeg bar rundt på.
– Men med tiden blev sygdommen værre, og det var ikke længere nok at skrive sig ud af problemerne.
Der skulle stærkere midler til. Det stærkeste middel, jeg fandt, som kan kurere alle sygdomme og tage alle bekymringer og byrder fra én, var Jesus. Efter at jeg en aften åbnede mit hjerte for ham og inviterede ham ind i mit liv, ændrede alt det svære sig til noget godt. Jeg fik det hurtigt meget bedre, fik lyst til at leve og var ikke længere vred og bitter over min situation.
– Når jeg følte, det hele blev for meget, kaldte jeg på Jesus. Det var ham, jeg havde brug for, det var ham, som jeg vidste ville hjælpe mig. Om jeg så skulle gøre det 100 gange om dagen, ja, så blev Jesus min hjælp til alt. Han blev ikke kun min læge, han blev mit ALT: Far, bankmand, tandlæge, rådgiver og min bedste ven. Og aldrig har han svigtet mig eller ladt mig i stikken. Altid kan jeg stole på ham!

Jesus er kærlighed

Sabrinas postkort viser Jesus gående på vandet.

– Jesus har hjulpet mig, og jeg er overbevidst om, at han vil og kan hjælpe ethvert menneske, der søger ham. Jesus er kærlighed, han elsker alle, og han vil tilgive alle,der ønsker det, men som der står på post-kortet, er det helt op til os selv, om vi ønsker denne hjælp.
– Nogle gange er det svært at sige til mennesker, der har det skidt, hvordan de skal gøre for at få det bedre, og hvem og hvad de skal tro på. Det kan virke uoverkommeligt for vedkommende at modtage alle disse velmente råd.
– Det er lettere bare at sende et postkort og lige så stille med de ord, der står på kortet, sige det, som skal siges. Jeg tror, folk bare ved at se på kortet og læse de ord, der står her, kan få det bedre.
– Postkortene er i hvert fald velsignet og kan derfor kun bringe glæde og måske også videregive troen på, at man ikke er alene, men at der er én, der har lyst til at hjælpe, og som både kan og vil være der for én, når det ser sort ud, og man ikke længere selv kan noget.
Postkortene kan købes for 10 kr. ved henvendelse til Sabrina Trebbien på tlf. 26 33 56 07 eller på email-adresse: sabrinatrebbien@live.dk. De sælges også gennem Prorex.dk .