Ny general i Blå Kors

Christian Bjerre vil skabe en ny alkoholkultur.
– Jeg vil ændre den alkoholkultur, vi har herhjemme. I de nordeuropæiske lande bruger vi alkohol til beruselse. I Sydeuropa har de meget mere respekt for alkoholen. De drikker med måde.

Christian Bjerre

Det siger Christian Bjerre, Vildbjerg, der netop er ansat som generalsekretær i Blå Kors Danmark pr. 1. maj. Han er cand.scient.pol. og kommer fra en stilling som afdelingschef i Holstebro Kommune. Her har han haft ansvaret for hjemløse og behandling af rusmiddelafhængige.
– Efter en årrække at have beskæftiget mig med socialt udsatte og hjemløse fra den kommunale verden ser jeg nu frem til i Blå Kors at arbejde for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, siger Christian Bjerre i forbindelse med ansættelsen.

Erfaring fra kommune

Han uddyber, hvorfor han søgte stillingen:
– Jeg synes, det er sjovt og spændende. Jeg arbejder jo allerede med socialt udsatte, idet jeg har ansvar for alle kommunens institutioner på området, forsorgshjem, væresteder og lign. Jeg har også ansvar for det forebyggende arbejde, ikke at forglemme. Det er først og fremmest skoleindsatsen, hvor vi bl.a. holder rusmiddelseminarer for 6. og 7. klasse. Her forklarer vi rusmidlernes virkning, gruppepres og muligheden for at sige fra.
– Vi arbejder også med børn og voksne, der er opvokset i familier med alkoholproblemer. De har betydelige sår på sjælen. Det arbejde ligner meget det, Blå Kors Danmark udfører i TUBA regi.

Det store ”vi”

Christian Bjerre er 52 år og gift med Annemarie Bjerre. Sammen har de tre drenge; Simon på 26, Andreas på 22 og Peter på 18 år. Familien bor i Vildbjerg ved Herning, hvorfra Christian Bjerre nu skal pendle til arbejde på Blå Kors Danmarks landskontor i Silkeborg.
Hvad er en god dag på dit nye arbejde?
– En god dag er, når jeg har fået de mange dele af organisationen til at spille sammen. Blå Kors er jo en vidtforgrenet organisation med alkoholbehandling og botilbud. Jeg vil gøre mit til at udvikle organisationens styrker til fælles bedste.
– Jeg skal få alle medarbejdere til at se sig selv som ”det store vi”, dvs. at føle, at de gør en forskel i både omsorgs- og behandlingsdelen. Folk skal føle sig mødt. Der er alt for mange, der lider under alkoholen – både socialt og sundhedsmæssigt.

Troen lader op

Det er jo en ret tung opgave. Hvordan slapper du af, når du kommer hjem?
– Det er rigtig vigtigt at lade op med familien og med min tro. Jeg lader op, når jeg engagerer mig i menighedsarbejdet i Folkekirken i Vildbjerg. Jeg er også involveret i Dansk Oase.
Har du en hobby?
– Nej, ikke en decideret hobby. Der er ikke så meget fritid, når jeg også er medlem af Herning Byråd for Kristendemokraterne.
Og det har Christian Bjerre været gennem snart 10 år. I de sidste to perioder som medlem af social- og sundhedsudvalget. Hovedinteressen i det lokalpolitiske arbejde er igen de socialt udsatte.
Så jobbet som generalsekretær i Blå Kors Danmark ser ud til at passe som hånd i handske:
– Diakonien er for mig helt central. At omsætte det kristne menneskesyn til praksis i form af samspil og nærvær med de mennesker, det hele drejer sig om.
Blå Kors Danmarks nuværende generalsekretær, Jens Erik Rasmussen, går på pension fra september. Han vil dog fortsat varetage en række opgaver for Blå Kors Danmark.