Kristent familiearbejde giver mennesker nyt håb

Frelsens Hærs familiearbejde betegnes som en succes i ny evalueringsrapport.
– Jeg tror ikke, jeg har mødt mere tolerance og indsigt i mennesker, end jeg har mødt her. Her bliver jeg mødt som individ, der har ret til mere end bare at leve.

Hanne Wahl

Det er blot nogle af udtalelserne fra brugere af Frelsens Hærs familiearbejde – et arbejde, der netop er karakteriseret som en succes i ny evalueringsrapport.

Succes

– Samlet set vurderes Frelsens Hærs familiearbejde som en succes.
Det konkluderer den tredje og sidste del af en omfattende rapport om familiearbejder, foretaget af Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter.
Evalueringen er foretaget i 2009 og 2010 i forbindelse med Bikubenfondens bevillinger på i alt 7,5 mio. kr. til arbejdet.

Mindsker håbløshed

– Generelt lykkes det for Frelsens Hærs familiearbejde at give familierne en oplevelse af anerkendelse, som vurderes at mindske familiernes oplevelse af håbløshed.
Familiearbejdet går bl.a. ud på at tilbyde bisiddere ved møder med kommunen, familieværksteder med fællesspisning og aktiviteter, samt lejre og sommeroplevelser.
Frelsens Hær er en frikirke med ca. 2000 medlemmer på landsplan. Også troen og bønnen indgår naturligt i familiearbejdet.
– Nogle af familierne beder og tror på Gud, mens bønner og troen for andre familier ikke har nogen betydning, konkluderer rapporten.

Åndelig åbenhed

Familiekonsulent Hanne Wahl forklarer til Frelsens Hærs magasin Mennesker & Tro, at denne konklusion stammer fra familieværkstederne.
– Men det er anderledes på lejrene. Her oplever vi, at mange åbner sig for den åndelige dimension. De vil gerne deltage i ’åndeligt pusterum’ og lejrgudstjenester, og nogle ønsker forbøn, siger hun.
Rapporten fastslår, at der er en stigende tilslutning til Frelsens Hærs familiearbejde. Det stiller større krav til ansatte og frivillige hjælpere.