Mere Platon – og mere om kvinder

De bøger, der omtales her, har det til fælles, at de er genudgivelser. Det er altså bøger, der if. forfatterne eller udgiverne skulle kunne bære at blive tilbudt en læserskare endnu en gang.
Det gælder først og fremmest den roste og også rosværdige gen- og nyudgivelse af Platons samlede værker, som skrider fremad som planlagt med et bind om året. To af de seks bind er nu udkommet. Bind II indeholder syv dialoger, af disse fremhæves gerne Symposion om begrebet eros og Phaidros, der beskæftiger sig med retorik, kunsten at tale godt og overbevisende. Men hvorfor overhovedet læse disse 2½ tusind år gamle skrifter? Fordi det så at sige er den vestlige kulturs filosofiske fundament og som sådan det i Vesten væsentligste ved siden af det jødisk-kristne. Læsning af Platon kan godt klargøre nogle ting, også for kristne.
Det kan læsning af Kierkegaard selvsagt også. Den foreliggende bog er en genudgivelse af Birgit Bertungs magisterafhandling i filosofi og beskæftiger sig med Kierkegaards kvindesyn, der if. hende er blevet misforstået. Kierkegaard var langt fra negativ og konservativ i sit syn på kvinder; Birgit Bertung placerer ham faktisk her i selskab med Karen Blixen og Susanne Brøgger! Ganske forståeligt er det derfor, at Lars Tjalve i sin anmeldelse af førsteudgaven kunne skrive: ”Overraskende og revolutionerende ny vinkel på Kierkegaards kvindesyn.”
Endnu en af Birgit Bertungs bøger er genudgivet. Det drejer sig om hendes gennemgang af, hvordan forholdet mellem mand og kvinde er behandlet hos ti guldalderpersonligheder, i bogen Gyldne Lænker. Om førsteudgaven kunne man i Politikens anmeldelse læse, at den er ”en gedigen kras øjenåbner”, og at den fortæller, ”hvor fyldt med nonsens mange af de gyldne skribenter var” – og det var skribenter, som i større eller mindre grad brugte kirkens lære i deres bestræbelser på at fastholde kvinder i ”gyldne lænker”.
Om man vil bruge samme prædikater som ovf. – altså ”overraskende og revolutionerende” – om Jesper Veibys bøger om kvinder og deres tjenester i kirkelig sammenhæng, er nok en smagssag. Nu er hans to bøger om emnet – tidligere udgivet under titlerne På lige Fod! og Kvinde og Kaldet – genudgivet samlet, så enhver igen har mulighed for at stifte bekendtskab med dem og tage stilling.
Niels Jørgen Vase

• Platons samlede værker
– bind II
568 sider • 450 kr.
Gyldendal
• Birgit Bertung:
Kierkegaard, kvinder
og kærlighed
112 sider • 118 kr. • Forlag1
• Birgit Bertung:
Gyldne Lænker
– Kvindernes Guldalder
136 sider • 155 kr. • Forlag1
• Jesper Veiby: På lige fod!
inkl. bogen Kvinde og Kaldet
139 sider • 149 kr.
Himmelgrøn