Mission til Guds ære og pris

Mission til hele mennesket var en væsentlig side af Lausanne Konferencen i Cape Town i oktober sidste år, hvor 4.200 mennesker fra 198 lande var samlet i et stort, varmt og kærligt kristent fællesskab.
Det får man alt sammen en rigtig god fornemmelse af ved at læse Ny Mission nr. 20 med titlen For således elskede Gud verden. Bogen har flere artikler, der alle sammen er skrevet af danske delegerede, som forud for konferencen havde fået tildelt deres opgaver af redaktionen. Stilen og indholdet af de enkelte artikler afspejler den enkeltes oplevelse af konferencen og ønske om at bringe inspiration derfra til menigheder i Danmark – og der er masser af inspiration at hente fra mennesker, der var med i dette store fællesskab, hvor der blev talt, bedt, grædt, danset, grinet og diskuteret.
Mission til hele mennesket handler om at møde det enkelte menneske med evangeliet til personlig frelse, men også til forsoning mellem folk og befolkningsgrupper. Vi mindes om, at der er mennesker, der dagligt oplever vold, seksuelle krænkelser, en slavelignende tilværelse, trafficking m.m. De har brug for at blive mødt af Guds kærlighed til hele mennesket og at blive forsonet med deres krænker. Der er flere spændende eksempler på forsoning i bogen, eksempler, der hver for sig er små mirakler, hvad enten det er mellem mennesker fra forskellige afrikanske stammer eller mellem Jesus-troende jøder og arabere.
Der er et spændende afsnit om migrantkirkernes styrke og udfordring til kristenheden i dag. Om fællesskab i mission i et nyt hjemland.
Bogen er et kald, en udfordring til kristne om at stå sammen om mission, at se bort fra teologiske og etniske forskelle og være fælles om troen og om Guds kald til at vinde mennesker for Kristus. Jeg håber, at rigtigt mange vil læse bogen og lade sig udfordre af den.
Baggrunden for den storslåede konference i Cape Town finder man i den store missionskonference i Edinburgh i 1910, der satte gang i missionstænkning på en ny måde og i den senere Lausanne bevægelse. I 2010 holdt man en mindre konference i Edinburgh og den store konference i Cape Town. Fra konferencen i Edinburgh er der en erklæring med titlen ”Et fælles kald”, som er gengivet i Ny Mission nr. 20. Fra Cape Town er der udsendt Cape Town erklæringen. Første del af denne erklæring er ligeledes gengivet i Ny Mission nr. 20. Jeg vil håbe, at disse erklæringer bliver opfattet som udfordringer til handling mere end oplæg til teologisk diskussion. Vi har brug for praktisk kristendom i mission for verden.

Et kald til at tage del i Guds mission

Cape Town erklæringen i sin helhed er udgivet særskilt af Lohses Forlag.
Erklæringen har to dele. Den første lå klar på konferencens næstsidste dag og er formet efter trosbekendelsens led og i kærlighedens sprog. Anden del er skrevet efter konferencen som det direkte produkt her. Der er seks hoveddele, der svarer til konferencens temaer.
Erklæringen ser kirken som spændt ud mellem den uforanderlige, treenige Gud og en foranderlig tid og verden. Vi er som kristne nødt til igen og igen at reflektere over disse to størrelser, sådan som det igen sker i denne erklæring.
Cape Town erklæringen er et kald til handling for den verden, vi tjener, og lægger op til at virkeliggøre Kristi kærlighed blandt mennesker, en kærlighed, der rækker ud.
Cape Town erklæringen må ikke bare blive et stykke papir i en bog. Den bør læses af mange og stå som en udfordring til handling.

• For således elskede
Gud verden
Ny Mission nr. 20
128 sider • 95 kr.
Dansk Missionsråd
• Cape Town erklæringen
93 sider • 25 kr. • Lohse