Vigtig bog om kristendomsfaget

Grundig indføring i fagets indhold og betydning.I kølvandet af 70’ernes brud med kristendomsfaget, som det havde været fra begyndelsen, opstod der en række kristne friskoler.Disse skoler var et modsvar til den sekularisering og pluralisme, som havde holdt sit indtog i samfundet og ikke mindst i folkeskolen. Man ville fastholde skolernes mulighed for at undervise eleverne i den overbevisning, at Bibelen er Guds sande ord. og kristendommen derfor også er sand i modsætning til øvrige religioner.
Disse skoler består fortsat ligesom udfordringen og kampen for at gøre kristendomsfaget mere nærværende og forkyndende. Frygten for indoktrinering er nu blot iklædt nye termer som ”intolerance”, og det sekulære og pluralistiske betjener sig af udsvævende begreber som ”den religiøse dimension”.

En tilsvarende bog findes ikke

Undervisning i Kristendom er en grundig indføring i og udfoldelse af kristendomsfagets ramme-vilkår, mål, indhold og metoder. Som lektørudtalelsen fremhæver, så er der ikke tidligere lavet noget tilsvarende materiale med udgangspunkt i de frie kristne skoler.
Bogen er et seriøst bud på en fagdidaktisk gennemtænkning af den særstatus, som netop dette fag har eller bør have i skoler, der bygger på Bibelen og en kristen konfession. Den forholder sig til lovgivningen og den virkelighed, disse skoler lever i. Vi har frihed til at formulere eget fagformål eller følge undervisningsministeriets Fælles Mål 2009; konsekvenserne ved begge valg blotlægges, således at den enkelte skoleleder, bestyrelse eller lærer kan forholde sig til alternativerne.

Ikke et ta’ selv bord

Fordi det ikke er lige meget, hvad, hvordan og hvorfor der undervises i kristendomsfaget, er denne bog vigtig.
I folkeskolen er faget, for så vidt det drejer sig om normer, værdier og sandheder, blevet et individuelt ta’ selv bord. Herved mister eleverne den forankring, som er altafgørende for troens bæredygtighed. I bogen illustreres betydningen af ligheder og forskelle meget godt med følgende billede:

Hvis der fx undervises i, hvem Gud er, er det muligt at finde mange fællestræk mellem religionerne, således at elementerne kan ligne hinanden til forveksling, men når vi sammensætter det til et billede, er de forskellige af væsen, og hvis den enkelte skaber Gud i sit billede, ligner det slet ingen ting.

Forholder sig til kirkens oplæringsforpligtelse

Endelig er det en bog, der forholder sig til kirkens oplæringsforpligtelse sammenholdt med de kristne friskolers kristendomsundervisning. Derfor giver denne bog mening for undervisere på kristne friskoler, skolebestyrelser og ledere på kristne friskoler, og folk der interesserer sig for kristendomsfaget i folkeskolen.

Birgitte Kjær:
Undervisning i kristendom
282 sider
198 kr.
Kristent Pædagogisk Forlag