En mindetale om skyld

”Get Low”, der har fået den ”danske” titel ”The Funeral Party”, er en film om at gøre bod.
Har du nogen sinde tænkt på, hvad folk siger om dig, efter du er død?
Felix Bush, en excentrisk eneboer som med sit vildtgroende skæg og hår og sit menneskesky væsen, er blevet en slags levende legende i byen, får byens pengeglade bedemand Frank Quinn (spillet med lige præcis nok patos af Bill Murray) til at give ham den begravelse han altid har ønsket sig. Godt nok er Felix ikke død endnu, men den slags detaljer bekymrer ham ikke.
Get Low bygger på den virkelige historie om Felix Breazeale som organiserede sin egen begravelse i Oliver Spring, Tennessee i 1938, mens han stadig var i live, og er en fin, lille film der har lige præcis nok kant til ikke at falde i sødsuppe-terrinen, og en tour de force i bundsolidt skuespil. For Robert Duvall, som har bygget sin karriere op omkring at spille personer med gnavent, ødelagt ydre og en indre kerne af stærk moralsk overbevisning, er figuren Felix Bush kulminationen. På én gang stærk og sig selv nok, er Felix bundet af en forfærdelig begivenhed i hans ungdom, en hemmelighed han har måttet bære hele sit liv, og som har tvunget ham i selvvalgt eksil fra resten af hans medmennesker.
Filmen begynder med en dragende, drømmeagtig scene: Et hus i brand i skyggen af skoven, og en ensom figur der flygter fra flammerne. Hvordan den scene er forbundet med Felix’ ønske om at stille sig selv til skue for resten af byen, forbliver et mysterium indtil slutningen af filmen, og en mindre kontrolleret film ville have brugt afsløringen som et billigt kneb i forsøget på at få os til at sympatisere med Felix. I stedet bærer Get Low os til en slutning, der er lige så ægte og dybtfølt som den tale Felix holder til sidst.
Med dens lidt bizarre plot kan man fristes til at tænke, at historien overtager magten fra personerne, og derved forvandler filmen til en karikatur, men det sker aldrig, for historien er underspillet nok til, at vi fokuserer på det væsentligste. Når man skærer helt ind til benet, er Get Low en film om at gøre bod – især for de ting vi ikke fik gjort.

Get Low
(The Funertal Party) (DVD)
100 min.