Luthersk missionshistorie

LM skriver 100 års missionshistorie; med brede strøg tegnes linjerne fra landsledelse med strategier, planer og initiativer til missionærer i felten med kampe, prøvelser og sejre.
Læseren får her et indblik i mangt og meget, der kan siges om Luthersk Mission og missionsområder i Etiopien, Tanzania, Cambodia m.fl. Med små dagbogsnotater bliver vi draget ind i virkeligheden, som den opleves både i op- og nedture. Samtidig behandler de tre forfattere (Jens Ole Christensen, Ditte Olsen og Peter Olsen) nogle mere almene udfordringer, eksempelvis: Hvad med missionærbørn og -koner? Hvad med kultursammenstød? Hvad med teologiske udfordringer?
Helt overordnet er bogen en slags jubilæumsskrift, som mest retter sig mod LMs egne medlemmer og gør status over en mission, som er vokset fra et par til det i 1994 toppede med 91 udsendte og i dag befinder sig i en nedadgående retning med 43 udsendte i 2011.
Bogens mest tankevækkende afsnit leverer generalsekretæren i LM, Jens Ole Christensen, i sit 17 siders lange dagbogskapitel med titlen ”Generalsekretærens dagbog 2031”. Heri beskriver han en række scenarier, som tegner billedet af ”fremtidens mission”. Det er nok klogt at skrive i den fiktive genre, dels fordi ingen ved, hvordan det vil se ud om 20 år, og dels fordi det herved bliver muligt at skabe et mere livagtigt billede af de udfordringer og muligheder, som det at dømme ud fra tendenser i nutiden kan komme til at indeholde.
Josua Christensen

Jens Ole Christensen,
Ditte Olsen og Peter Olsen:
Fra tropehat til iPad
152 sider • 149,95 kr.
LogosMedia