Udvikling af disciple og ledere

Mentorskab – at udvikle disciple og ledere er titlen på en ny inspirerende bog af Jesper Ertmann Oehlenschläger, sognepræst ved Karlslunde Strandkirke.
Heri stilles konkrete redskaber til rådighed for meninghedsledere og andre, som forstår betydningen af missionsbefalingens ord om at ”gøre disciple”.
Bogen er lettilgængelig, instruktiv og alligevel medrivende i sin opfordring til at gøre brug af mentoring med den principielle vinkel, som man kan udlede af Bibelen. Sagt endnu mere præcist med et citat fra bogen:
”Brug af Bibelen er for mig at se fundamentalt for kristent mentorskab. Først og fremmest må jeg selv være fortrolig med den og lade dens ord mentorere mit liv. At være bibeltro handler ikke bare om den rette brug eller vores tolkning af Bibelen, men lige så meget om at lade Bibelen tolke vores liv og kaste lys ind over vores virkelighed” (s.67).
På godt 80 sider når vi godt omkring begrebet ”Mentor”. Fra forfatterens egen oplevelse af at have en rigtig mentor tager bogens seks kapitler læseren igennem en historisk, filmisk, gammeltestamentlig, nytestamentlig, definitorisk, formålsbeskrivende og praktisk rejse ud i begrebet og efterlader os med motivation og redskaber til at gå i gang.
For godt et år siden udkom Ledere i vækst, også fra Mediecellen. Hertil skrev Jesper Ertmann Oehlenschläger forordet, hvori han fortæller, hvordan Ledere i vækst blev anvendt i et gennemgribende ledertræningsprogram. Mentorskab – at udvikle disciple og ledere er bygget ud fra dette koncept og er i betragtning af det begrænsede sidetal lige så præcis i argumentation, beskrivelse og instruktion. Der er derfor god grund til at antage, at også denne bog kan anvendes med udbytte rundt om i menigheder, som drømmer om at vokse i åndelig forståelse, modenhed og handlekraft, således at de gode nyheder når ud til nutidens mennesker.

Jesper Ertmann Oehlenschläger:
Mentorskab – at udvikle disciple og ledere
82 sider • 95 kr.
Mediacellen