Folk og Folkekirke i samtale

Hvis det virkelig er sandt, at folkekirken er i krise, og at den ikke ”siger” det moderne menneske noget, er det hverken rytmiske gudstjenester eller kulinariske påskemåltider, der er brug for, hvis ikke krisen og kløften skal blive endnu dybere.
Så er det samtale, der trænges – og netop folk og folkekirke i samtale.
Der er tre slags samtaler, der indgår i præstens daglige arbejde: Der er den lidt u-specificerede small talk, som skal gøre opmærksom på præstens tilstedeværelse i lokalsamfundet; der er den sjælesørgeriske samtale, og endelig er der den vigtige dåbssamtale – og det er den, der er udgangspunktet for denne bog.

En slags håndbog om dåbssamtale

Jens Rønn Sørensen har som underviser på Præsternes Obligatoriske Efteruddannelse erfaret, at dåbssamtalen er et område, hvor mange præster kan komme til kort. Derfor har han med denne bog ønsket at lave en slags håndbog, der skal kunne gøre dåbssamtalen mere frugtbar for begge parter: hvordan den kan organiseres og gennemføres, rammerne for den samt selvfølgelig dens indhold:
”De fleste præster er sig uhyre bevidst om betydningen af den personlige relation, og derfor lægger man stor vægt på samtalerne. Det gælder ikke bare forholdet til menigheden, men også spørgsmålet om, hvordan man opfatter sig selv som præst … I det forhold er det derfor særlig vigtigt, at man erkender de vilkår, hvorunder man arbejder, så man i hvert fald ikke bebrejder sig selv for det, man på de givne vilkår ganske enkelt ikke kan gøre bedre” (s. 15).

Ikke kun for Folkekirkens præster

Bogen kommer ganske godt omkring dåbssamtalens organisatoriske ramme; dåbens placering i gudstjenesten og det opfølgende arbejde er blot nogle af emnerne. Særligt interessant er afsnittet om dåb på særlige vilkår (nøddåb; hjemmedåb; dåb af mennesker med anden religiøs, dvs. muslimsk eller ny-religiøs baggrund).
Selvom bogens hovedpublikum må være folkekirkens præster, er der afgjort stof af interesse og til eftertanke også for andre trosretninger.

Jens Rønn Sørensen m.fl.:
Vil du døbes på denne tro?
Om folk & folkekirke i samtale
158 sider • 198 kr. • Religionspædagogisk Forlag