Kærligheden stiller krav

Hvorfor skal vi elske, når kærlighed indimellem koster og gør ondt? Det spørgsmål besvarer Kresten S. Holmsgaard.Hvorfor elske?Kærlighed koster. At elske kan være som en dans på roser – med bare tæer. Det gør ondt af og til, for kærlighed og lidelse hører sammen.
Det allerbedste eksempel på den sandhed er Jesus: Intet menneske har nogensinde elsket så meget som han, og intet menneske har lidt så meget som han. Hvad Jesus gjorde på korset, var det ultimative udtryk for kærlighed og den smerte, der følger med. Ingen af os kommer til at betale så høj en pris for at elske, som han gjorde, men fælles for os alle er, at kærligheden koster. Om ikke korsfæstelse, så i hvert fald risiko for forkastelse, afvisning, misforståelse og konflikter og risikoen for at miste den, man elsker. Dertil kommer et krav om en høj grad af selvopofrelse og tilsidesættelse af egne behov og ønsker. Der er altid en risiko forbundet med det at elske, og der er altid en pris at betale. Det ligger i selve kærlighedens natur, fordi kærlighed indebærer sårbarhed.
Det store spørgsmål er så: Når nu kærligheden koster så meget, hvorfor så elske? Når jeg risikerer så meget og skal give så mange afkald, hvorfor så gøre det? Eller endnu værre – for dig, der har oplevet, at kærligheden har en pris, som har mærket forkastelse, afvisning, har mistet eller er blevet såret. Du spørger måske: ”Når nu kærligheden allerede har kostet så meget, hvorfor så blive ved at elske?”
I dag skal vi se lidt nærmere på det fjerde kapitel i 1. Johannesbrev for dér at finde nogle gode grunde til at elske på trods af prisen. Johannes var den af disciplene, der mest tydeligt blev slået omkuld af Jesu kærlighed. Han omtaler sig selv som den discipel, Jesus elskede, ligger med sit hoved på hans bryst under det sidste måltid, og så er hans skrifter gennemtrængt af formaninger til at elske. Så lad os stille ham spørgsmålet:

Hvorfor elske?

Fordi Guds kærlighed forpligter.
Gud viste sin utrolige kærlighed over for os ved at sende sin eneste Søn til verden, for at vi gennem ham skulle få evigt liv. Den sande kærlighed blev altså demonstreret ved, at Gud elskede os nok til at sende sin Søn som soning for vores synder, ikke ved at vi elskede Gud. Elskede venner, når Gud har elsket os med en så overvældende kærlighed, bør vi så ikke også elske hinanden?… Vi elsker, fordi han elskede os først.
1.Johannes 4:9-11,19 (Hverdagsdansk)

Hvad Gud gjorde ved at blive menneske og dø på korset, kommer vi nok aldrig helt til at forstå dybden af – hvilket afkald han gav, hvilken smerte han led, og hvilken pris han betalte. Han gjorde det hele ud af kærlighed. Det betyder, at jeg ikke kan gøre noget for at fortjene det, han gjorde for mig. Alt hvad der kom ud af korset er givet mig gratis – frelsen, genoprettelse af fællesskabet med Gud, evigt liv, helbredelse, frihed fra skam, tilgivelse og alt det andet er mit, bare fordi Gud elsker mig. Jeg kan aldrig betale alt det tilbage, som han har gjort for mig. Det forventer han heldigvis heller ikke.
Men… der er dog en forpligtigelse. Når jeg tager imod Guds uendelige nåde, tilgivelse og kærlighed, forpligter jeg mig samtidig til at elske andre på samme måde, som Gud har elsket mig. Det vil sige, at jeg må tilgive og elske betingelsesløst, ligesom han har gjort med mig. Det er ”prismærket”. Som sagt kan jeg aldrig betale for, hvad Gud har gjort. Men jo mere jeg modtager af Guds kærlighed, desto mere oparbejder jeg en gæld – en kærlighedsgæld. En gæld, jeg med glæde (og smerte) betaler af på hele mit liv. Fordi han elskede mig først, skylder jeg at elske min bror og søster, som han også gav sit liv for.

Hvorfor elske?

Fordi det er en nøgle til at leve i Guds nærhed.
Ingen har nogensinde set Gud direkte, men hvis vi elsker hinanden, så er Gud os nær, og hans kærlighed kommer til udtryk gennem os… Gud er kærlighed, og de, der lever i kærlighed, lever med Gud, og Gud lever i dem.
1.Johannes 4:12,16 (Hverdagsdansk)
Gud er usynlig, utilgængelig for det menneskelige øje. Han er så meget større end alt, hvad vi kan forestille os. Men når vi elsker, afspejler vi lidt af hans karakter og dermed af ham selv. Så bliver den usynlige Gud nærværende gennem vores liv. Verden har brug for, at vi elsker hinanden, så de kan få et glimt af Gud.
Vi har også selv brug for det, fordi det at elske er en nøgle til at leve Gud nær. Findes der noget bedre end at leve i tæt fællesskab med Jesus? Jeg kan ikke selv bane mig vej ind til Guds nærvær, men Jesus har gjort det. Nøglen til at blive der er at elske. Det er logisk. At leve Gud nær er jo det samme som at leve kærligheden nær. Selviskhed, som synd i bund og grund er, skiller os fra Gud og fjerner os fra den klare fornemmelse af hans nærvær, fordi Gud ikke har fællesskab med synd. Vi er rensede gennem troen på Jesus, men hvis vi giver plads for synden og selviskheden og dermed vælger kærligheden fra, afskærer vi os selv fra det nære fællesskab med Gud. Derfor må vi leve i daglig omvendelse og bede Helligånden om hjælp til at leve i kærlighed. Det er som en flod, der flyder fra Gud gennem os til andre mennesker. Hvis ikke den flod har frit løb gennem os, får vi heller ikke glæde af den selv. Men hvis vi elsker hinanden, på trods af prisen, vil vi opleve, at vi får en større glæde, fordi vi kommer tættere og tættere på Gud.

Hvorfor elske?

Fordi Gud har befalet det.
Lad os prøve at opsummere lidt på, hvorfor vi skal elske. Vi har set, at kærligheden koster, men at det er vigtigt at elske alligevel, fordi den kærlighed, Gud har vist ved at Jesus døde på korset, forpligter dem, der modtager den, til at elske hinanden på samme måde, som han har elsket os. At elske er også en nøgle til at leve tæt på Gud. Jesus banede vejen, men vi kan blokere den, hvis vi ikke elsker hinanden. Den sidste grund, vi skal se på, er lidt mere enkel. Der er ikke så meget forklaring her:
Gud har befalet os, at vi, der elsker Gud, også skal elske hinanden.
1.Johannes 4:21 (Hverdagsdansk)
Mange gange forsøger vi at gøre Gud til en rar gammel bedstefar, der sidder i himlen og bare lader os gøre, som vi vil. Han er også meget rar, men det er ikke det eneste, han er. Han stiller også krav til, hvordan vi skal leve som hans børn. Egentlig siger han det meget enkelt. Hele vejen gennem Det Nye Testamente er der én befaling, der står klart ud, som opsummerer alt i både Det Nye og Det Gamle Testamente om, hvordan vi skal opføre os over for hinanden. Det er selvfølgelig denne: At vi skal elske hinanden. Johannes taler i verset før om, at det ikke nytter at sige, at vi elsker Gud, som vi ikke kan se, hvis ikke vi elsker hinanden, som vi kan se. At elske hinanden er et tegn på vores kærlighed til og lydighed mod Gud, for de to ting hænger også sammen.
Kort sagt. Vi kan finde rigtig mange gode grunde til at elske, også flere end jeg har fundet frem her. Nogle handler om, hvad jeg får ud af det, nogle om det højere kald og den forpligtelse, som Guds kærlighed medfører for modtageren. Men selv hvis alle disse forsvandt, skulle denne sidste grund være motivation nok til at elske: Gud befaler det.

I dag har vi set på nogle af grundene til, at vi skal elske. I næste uge går vi mere i dybden med, hvordan kærlighed i praksis ser ud.
Kresten S. Holmsgaard.