Overbevisende argumentation for kvinders plads i menigheden

Spørgsmålet om kvinders tjeneste og deltagelse i forkyndelse, undervisning og lederskab i kirken er ofte blevet debatteret – voldsomt. Og i nogle kirkelige kredse tager man stadig afstand fra kvindelige præster, forkyndere, bibelundervisere og sjælesørgere. Hvorfor egentlig? For det er slet ikke bibelsk.
Mange hævder, at det er bibelsk, men hvordan er det så, de læser Bibelen? Fundamentalister eller ej, så har de fået noget i den teologiske gale hals. Det fremgår tydeligt at Loren Conninghams og David Hamiltons Hvorfor ikke kvinder?
Mange skriftsteder kan på dette område føre til forkerte konklusioner og har gjort det. Til ulykke for mange kvinder, men endnu værre for det kristne arbejde.
Bogen indeholder en meget grundig gennemgang af kvinders værdi og rolle i græsk, romersk og jødisk kultur og i den første kirke og op gennem kirkehistorien. Men den indeholder også – og ikke mindst – et grundigt studie af Jesu liv og tjeneste og Paulus’ breve, herunder de kendte og for nogle vanskelige passager. Og så giver den et udsyn over kvinders tjeneste og rolle i opfyldelsen af missionsbefalingen, som gælder alle kristne, kvinder og mænd.
Udgangspunktet er, at manden og kvinden er skabt lige, og de er skabt til at supplere hinanden, ikke underlægge sig hinanden – og Gud så og sagde, at det ”var såre godt”. Set i Guds vidunderlige skaberværks lys er kvinder og mænd værdifulde for hinanden og for mennesker omkring dem – uden begrænsninger. Men begrænsningerne kom uden for Edens Have, stærkt påvirket af andre folks kultur, hvor kvinder ikke blev regnet for noget – og det sneg sig ind i jødedommen, og mange rabbinere tog dette ugudelige kvindesyn til sig.
I såvel den græske som den romerske kultur, der var fremherskende på Jesu tid, var synet på kvinder ikke særlig positivt. Og det var ikke ualmindeligt at sammenligne en kvinde med et æsel.
Ifølge Loren Cunningham og David Hamilton er det vigtigt at skelne mellem absolutte sandheder og relative udsagn – og det har de et rigtigt spændende afsnit om.
Og så gøres det klart, at Jesus midt i denne kvindeundertrykkende kultur satte kvinder fri – og denne frisættelse følges op af Paulus i hans tjeneste. Og de gør det klart, at Bibelen skildrer flere kvinder som profetinder, undervisere og forkyndere: Deborah, Miriam, Føbe, Junias, som måske endda var apostel, Priskilla med flere. Hvorfor overses disse centrale kvinder i Bibelen, når man drøfter kvinders tjeneste? Hvorfor hæfter man sig ved skriftsteder, som kunne tolkes negativt i forhold til kvinder, når der er så mange positive steder, der viser kvinder i tjeneste? Thimotheus’ mor og mormor fremhæves af Paulus som undervisere af Thimotheus, skulle Paulus så et andet sted byde kvinder at tie i forsamlingen og spørge deres mænd, når de kommer hjem? Det hænger ikke sammen – og det gør det heller ikke, fordi mennesker måske lægger noget i det, der ikke står.
Forfatterne siger klart, at Paulus ikke talte imod, at kvinder underviste, men derimod korrigerede han den måde, hvorpå kvinderne i Korinth underviste. 1. Kor. 14.34 bliver ofte brugt af mange til at afvise kvinder i tjeneste. Paulus gør det klart, at det er forkert, og han omgav sig selv med flere kvinder i tjeneste, bl.a. Føbe og Priskvila, og anbefalede dem andre steder. Passagen skal ses i sin sammenhæng. ”Paulus havde allerede givet præcis den samme befaling om at være stille to gange i samme passage. Hver af disse befalinger blev givet, for at gudstjenesten kunne afspejle Guds natur, og så den resulterede i, at alle de tilstedeværende blev opbygget.” Hvorfor vil nogle trække specielt kvinderne frem i denne sammenhæng? Det er ikke rimeligt.
Loren Cunningham og David Hamilton underviser på en overbevisende måde om kvinders plads og muligheder i den kristne kirke. Ligesom Jesus satte kvinder fri til at tjene, så gør de det samme, og de gør det klart, at kristendommen er en revolution, der vendte op og ned på mange ting – ikke kun kvinders plads i samfundet. Vi skal passe på, at vi ikke beholder vore kulturelle skyklapper på, som vi har fået i et kirkeligt miljø, der også kan tage fejl og dermed være en hindring for noget af den velsignelse, Gud har til os.
Jeg skal ikke gå i detaljer med bogens overbevisende argumentation, men jeg vil varmt anbefale alle – ikke mindst folk i kristen ledertjeneste – at læse denne fremragende bog. Det er en overbevisende teologisk bog, som oven i købet er let at gå til. Derfor stor tak til Jesper Veiby og Forlaget Himmelgrøn, for at have oversat og gjort denne bog tilgængelig på dansk.

Loren Cunningham og David Hamilton:
Hvorfor ikke kvinder?
320 sider • 298 kr.
Forlaget Himmelgrøn