Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Der er meget jeg ikke forstår

Kære Orla L.
Man hører så meget om tro og om, hvad man kan udrette med tro. Det er vel også tro, du anvender, når du beder for mennesker om helbredelse, og de så bliver helbredt.
Men du har ofte skrevet om helbredelse ved bøn, ikke så meget om helbredelse ved tro. Hvordan hænger disse to sammen, altså tro og bøn? Hvordan er Helligånden impliceret?
Kan alle komme til at opleve mirakler?
Helligånden hører jeg ikke så meget om i vores kirke. Jeg hører heller ikke om det, du gør, altså bønnen for de syge.
Jeg har været til tre af dine møder, og da så jeg, at du praktiserer det, der kaldes håndspålæggelse? Du har også salvet syge med olie. Det har jeg set dig gøre. Hvad er formålet med det?
Jeg har faktisk mange andre spørgsmål til dig, mest om det med bøn og bønnesvar. Der er meget af det, jeg ikke forstår. Måske kan jeg skrive til dig en anden gang om det. Jeg håber ikke, at jeg har spurgt om for meget.
Men til sidst endnu et spørgsmål, – kan man være sikker på, at alle bønner bliver hørt, selv om man ikke får noget svar eller ikke får det svar, man ønsker?
Jeg har døjet med sygdom, og jeg synes også, at livet har udsat mig for uretfærdighed. Hvordan bliver man tilfreds med livet?
M.v.h.
B.K.

Svar 1:

Det er umulig for os at forstå al Guds visdom

Kære B.K.
Der er faktisk ikke nogen, der har lovet os retfærdighed i vores liv her på jorden.
Jesus blev også udsat for frygtelig uretfærdighed, mens han opholdt sig her på jorden.
Det, vi opfatter som uretfærdighed, har måske en for os skjult mening. Måske ved vi for lidt og ser alting på for kort sigt.
Paulus siger nemlig, at alt virker til gode for dem, der elsker Gud ( Romerbrevet kap. 8, vers 28). Når Paulus siger alt, så rummer det også uretfærdighed.
Meget af det, Paulus mødte i sit liv, var dybt uretfærdigt. Men Paulus hvilede i, at Gud ville vende alt i hans liv til noget godt.
Også Job i det gamle Testamente beklagede sig til Gud over, at så megen lidelse skulle ramme ham. Han syntes, det var uretfærdigt.
Men Job viste sig i sidste ende ydmyg og værdig til Gud derved, at han havde tillid til Gud og tillid til, at en visdom, der var meget større end hans egen, nemlig Guds visdom, var på færde bag kulisserne i hans liv.
Med hensyn til at være tilfreds vil jeg sige, at det er meget vigtigt, at du er tilfreds med dit liv, som det er lige nu i dag. Er det din grundholdning, så tror jeg, at mange af livets goder vil komme trillende hen til dig af sig selv. Utilfredshed holder livets goder borte fra os.
Nu til dine andre spørgsmål:
Tro er et nøgleord i livet, og troens største kraft er bøn. Med bøn påkalder vi Gud, Himlen og Jesus Kristus. Hver gang vi beder, kommer Helligåndens kraft og energi ind i vores sjæl og ind i vores legeme.
Om bøn for syge: – Bibelen og Guds Ånd opfordrer os til at bede for de lidende, for de syge, for de sørgende og for dem, der ikke kender Jesus.
Din og min og alle andres bøn skaber den nåde, der bevarer mange mennesker fra det onde. Der er heldigvis stadig mennesker, der sætter en del af deres daglige program af til at bede for andre.
Med hensyn til mirakler; lad mig sige det kort: – Alle kan faktisk komme til at opleve mirakler. Man kan næsten sige, at vi mennesker er miraklernes hus.
I Bibelen bliver mirakler ofte omtalt som en slags tegn, der peger på Guds virke her på jorden. Vi kan kalde miraklerne for Guds nådes nedstigning til jorden.
Angående håndspålæggelse: – Bibelen fortæller os om overførsel af Helligåndens kraft ved hjælp af helbredende berøring, kaldet håndspålæggelse. Dette møder vi ofte i beretningerne om Jesu mirakler.
Disse helbredelser ved håndspålæggelse var ikke kun fysiske helbredelser; de var også åndelige helbredelser. Man kunne kalde dem helbredelser af sjælen. Jesu helbredelser var og er stadig beregnet på at vise os Guds kraft, som virker i vores liv.
Helbredelsernes overordnede formål var og er at hente mennesker tilbage til Gud og genopvække deres sjæle. Guds sigte er nemlig evigt liv. Jesus arbejdede for at gøre folks legemer og sjæle hele og hellige.
Om oliesalving: – I Bibelen står der, at Jesu disciple gik ud og salvede de syge med olie og helbredte mange.
Videre læser vi i Jakobs brev 5, 14, at menighedens ældste skal salve den syge med olie og bede troens bøn. Det skulle udvirke helbredelse.
For mig betyder salvingen ikke kun noget rent fysisk. For mig er oliesalvingen også en forberedelse til en ny begyndelse i livet, en genopvækkelse af ånden.
Angående bøn: – Jeg ved, at ingen bøn bliver overhørt. Men nogle bønnesvar tager længere tid om at manifestere sig.
Selv når vores bønner tilsyneladende ikke er blevet besvaret, kan vi være sikre på, at de er blevet modtaget. Ofte siver svarene på vores bønner stille og roligt igennem og manifesterer sig, når tiden er rigtig.
Som oftest kan vi ikke se, hvorfor hjælp og helbredelse synes at komme let til nogle og meget langsomt og trægt til andre, ja, til nogle ser det slet ikke ud til at komme. Det kan være svært at få øje på en sammenhæng i menneskelig forstand.
Men når vi en gang imellem får lov til at se noget, kan det ofte ikke forklares ud fra menneskelig logik. Det viser os umuligheden af at forstå Guds visdoms dybde.
Ofte er vores problem, at vi ønsker, livet skal gå efter vores logik, så vores bønner bliver besvaret, sådan som vi gerne vil have dem besvaret. Men det er langt fra altid, at Gud går med til det.
Jeg håber, at mine svar vil være dig en hjælp i forhold til dine mange spørgsmål.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Umiddelbart efter modtagelsen af salvedugene mærkede min mand og jeg virkningen. Jeg sover atter godt, og min stemme er blevet genoprettet. Min mands blodsukker er atter under kontrol. Han har også fået mere energi og livskraft. Tak for at du har bedt for genoprettelse af hans bevægelighed. Tak også for alt, hvad du giver os gennem Udfordringen.
Kærlig hilsen fra
K.