Kristusmeditationer af norsk retrætepionér

Edin Løvås’ ”Minutter med Jesus”, der opr. udkom i 1986, er allerede en ”nyklassiker”.Edin Løvås er altid værd at læse og lytte til. Hans nye bog på dansk hedder Minutter med Jesus. Det er ikke nogen ordinær andagtsbog, selvom der er 365 stykker, et stykke til hver dag i året, men den er et redskab for den enkelte til at fordybe sig i en levende relation til Jesus Kristus.Det handler ikke om teologi men om relation. Det er en meditationsbog, der giver redskaberne til meditationen hver dag i et år.
Til hver dag er der en bibeltekst. Efterfølgende er meditationen delt op i tre afsnit:
– SE: Forestil dig, at begivenheden udfolder sig omkring dig. Se Jesus i situationen. Fokuser på ham.
– BED: Tak og bed. Der er skrevet et bedeemne til inspiration.
-TILBED: Tilbed Gud som din Herre og Frelser.
Der er tale om Kristusmeditation for den enkelte i lønkammeret. Bogen består af 365 meget små tekststykker, nogle enkle øvelser, der, med udgangspunkt i et kort bibelvers, giver læseren mulighed for at meditere over Jesus. Edin Løvås kalder selv genren for Jesusmeditation.
Men vær opmærksom på, at meditationsteksterne kræver forhåndskendskab til teksterne i Det Nye Testamente. En del af meditationsteksterne er nemlig meget korte, og det kan virke kunstigt alene at læse så små afsnit, hvis man ikke kender sammenhængen.
Minutter med Jesus er en anderledes bog, nogle vil kalde det en usædvanlig bog. I Norge er den blevet en moderne nyklassiker. En bog, som da den udkom første gang i 1986, slet og ret var forud for sin tid. Nu er den så udkommet på dansk, så mange år efter.

Edin Løvås:
Minutter med Jesus
198 sider • 199,85 kr.
Lohses Forlag i samarbejde med Logos Media