Debat

Vær beredt

I Johan Herman Wessel´s digt “Smeden og Bageren” er moralen: “Beredt til døden altid vær! Den kommer, når du mindst den tænker nær.” Udsagnet bliver hele tiden bekræftet -i virkeligheden. Men hvad vil det sige at være beredt? Humanistisk Samfund arbejder for, at mennesker frit kan vælge et liv uden religion og religiøs indblanding. Men hvor beredt kan man være på død og bortgang, uden et forhold til Gud? Langt de fleste af os er jo dog både døbt og konfirmeret.
Studier af nærdødsoplevelser tyder på, at det ikke er slut, når vi dør. Når døde genoplives, kan mange af dem samstemmende fortælle, hvordan læger og sygeplejersker kæmpede for at få liv i dem igen på et tidspunkt, hvor de selv svævede oppe under loftet – som tilskuere til deres døde kroppe. En fælles oplevelse er også, at de pågældende nu aldrig mere frygter for døden efter at have prøvet det. Tidl. sognepræst Kirsten Mørch-Nielsen giver en udførlig beretning af sin egen nærdødsoplevelse i sin bog “Lys bag døden”.
Beredt til døden altid vær betyder med andre ord at være beredt til det evige liv, der er udsigt til i troen på Jesus; og “til en opstandelse, (og et opstandelseslegeme), der ligner hans.”
Knud Held-Hansen
Beatesmindevej 76, 1.tv.
9210 Aalborg SØ

Var Omars Ark en god idé?

“Var folkekirken en god idé?”, lyder titlen på tv-udsendelsen “Omars Ark”, som DR genudsendte 23. april.
På nettet kan man læse om udsendelsen. Om indholdet står der: “Jorden går under!! Som ved tidligere lejligheder vil dette foregå ved en syndflod, og komikeren Omar Marzouk har derfor sat sig for at undersøge, hvad der er værd at tage med fra den gamle verden, og hvad vi lige så godt kan smide over bord med det samme. I dette program undersøger han på humoristisk vis, om folkekirken egentlig var en god idé?”
Hvorfor spørges der, om folkekirken var en god idé, når der i virkeligheden menes kristendommen? Meningen er ikke til at tage fejl af, når der i udsendelsen vises grove, primitive tegneseriefigurer sammen med billeder af den lidende Kristus. Det er en hån mod det kristne budskab og respektløst og usmageligt at bringe det i dansk fjernsyn.
Hvad jordens undergang og den gamle verden angår, behøver Omars Ark ikke at bekymre sig på kristnes vegne. Vi er mere bekymrede for de mennesker, hvis verden går under på grund af terror.
(Forkortet af red.)
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Aarhus C

Regeringens tallentløshed

Vi er rigere end nogen sinde, men vi formår ikke at leve op til Grundtvigs ord: ”få har for meget, men færre for lidt”.

En ting er, at man må græmmes over regeringens mangel på evne til at leve op til sine egne valgløfter – men langt værre er det, at den åbenbart ikke aner – eller forstår, at det vigtigste for et folk og en nation er: Kulturgrundlaget.
Det afslørede den radikale minister især, da han foreslog kristendomsfaget fjernet som et obligatorisk fag i læreruddannelsen – endskønt netop kristendommen har været det historisk bærende element af dansk kultur i mere end tusind år. – Heldigvis blokerer et flertal i Folketinget ministeren i at fare videre i sin vankundighed.
Og hele den samlede regering afslører samme vankundighed ved nu at foreslå afskaffelse af visse helligdage for at få økonomien til at hænge sammen. For vi har ikke råd til at holde fri.
Hvor afslørende og ynkeligt!
For sagen er, at vi aldrig har været rigere i Danmark, end vi er i dag, hvor mange har for meget. Og dog formår nationen ikke at leve op til Grundtvigs, at – ”få har for meget, men færre for lidt”.
Man må håbe, at Folketingets flertal og arbejdsmarkedets parter også her kan belære regeringen om at leve op til Grundtvigs ord.
Jens Steffensen. fhv. MF.
Aabenraavej 49
6100 Haderslev

Obamas udmelding

Medens de homoseksuelle og kirkeministeren jubler…
…og mens de troende, der tager Guds ord alvorligt, vrider sig i smerte på begge sider af Atlanten over Obamas skamløse bekendelse til homoseksuelle vielser, har vor ulykkeslovgivning (Es. 10:1) vind i sejlene.
Min gudfrygtige ven opmuntrer mig til fortsat at vise troskab mod evangeliets vidnesbyrd og samtidig bede for vore børn og unge. ”Jeg ser på de legende børn og kan ikke lade være at tænke: Hvad skal der blive af dem den dag, Gud bliver træt af menneskeheden?”, sagde Churchill i en af sine sidste store taler i Underhuset. Det er over 50 år siden, men hans alvorstone accentuerer blot den åndelige nød, USA og hele den vestlige verden er i nu.
(Forkortet, red.)
Jørn Nielsen,
H.C. Lumbyes Vej 159A,
4700 Næstved