Folketingsmedlem tror på det åndelige

Mette Hjermind Dencker er ikke som de 178 andre folketingsmedlemmer.Da Mette Hjermind Dencker ved sidste folketingsvalg blev valgt i Østjylland, var et at hendes første initiativer at få genindført den ugentlige andagt på Christiansborg.

Mette Dencker mediterer dagligt – men hun beder også til Gud. Og kristendommen har fået større betydning for hende.

Den er naturligvis frivillig, og der kommer som regel under ti til den. Men for Mette Hjermind Dencker var det vigtigt, at de politiske modstandere her kunne mødes og høre søndagens tekst, synge en salme og bede et fadervor.
Det er ikke, fordi hun selv har nogen speciel kristen baggrund, siger hun, men troen har altid betydet noget.
– Jeg sang i kirkekor fra 3. klasse, så jeg har hørt mange prædikener og salmer. Specielt efter at vi i Mårslet skiftede til sognepræst Hanne Davidsen, blev kristendommen spændende for mig. Hun forstod virkelig at gøre prædikerne spændende. Jeg er døbt, konfirmeret og gift der, og alle mine tre børn er døbt der, og den ældste også konfirmeret der, selv om vi i dag bor i Københavns-området.

Mor som 18-årig

Mette Hjermind Dencker har boet i Mårslet ved Odder de første 17 år af sit liv. Så blev hun gravid i 1. g og flyttede hjemmefra.
– Det var tidligt at blive mor. Overvejede du en abort?
– Nej, jeg var slet ikke i tvivl, ryster Mette på hovedet og smiler. – Jeg ville ikke have undværet min Nico.
Efter halvandet år forlod Mette og Nicos far hinanden, og hun var enlig mor, indtil hun mødte Mikkel Dencker, der også sidder i Folketinget.
Sammen har de børnene Veronica på 10 år og Lucas på 9 år.
– Alle mine børn går på den kristne privatskole, Jakobsskolen, på Frederiksberg.
Her er der en omsorg for børnene, som jeg er meget glad for. Man accepterer ikke mobning. Der bliver straks gjort noget ved det. Her møder jeg den kristne næstekærlighed, som jeg ønsker, mine børn skal vokse op i. Og jeg ville ønske, at der også var mere af den i politik.
– Hvor mangler den?
– Fx i forhold til de ældre, som har opbygget vores samfund. Jeg bliver vred, når man omtaler dem som ”ældrebyrden”.

Familier skal hjælpes

– Jeg er familieordfører for Dansk Folkeparti, og min drøm er at hjælpe børnene, så de ikke får så mange problemer senere i livet.
Jeg er glad for at have fået gennemført, at myndighederne i skilsmissesager ikke blot ser juridisk på, hvem der har mest ret til barnet, men også ser på, hvad der er bedst for barnet. Der er noget forkert i, at det er jurister, der afgør sager om børn. Her mangler sagsbehandlere, som har kompetence inden for børnepsykologi.
– Hvordan forener du din næstekærlige holdning med dit partis indvandrerpolitik?
– Halvdelen af befolkningen forsørger i dag den anden halvdel. Skal vi have indvandrere ind, så skal vi være sikre på, at de ender i forsørger-delen, ellers tipper vores samfund. Det giver sig selv.
– Men hvad med flygtninge, som ikke har ressourcer…?
– Vi hjælper flygtningene bedst i deres egne nærområder i stedet for at flytte dem til en helt anden kultur.
– Men hvis de ikke kan blive?
– Så skal vi også tage vores del af verdens flygtninge. Men de er gæster. De skal hjem igen. Derfor skal de heller ikke integreres, mener Mette Hjermind Dencker.
– Er du bekymret for, at de ændrer samfundet?
– Ja, jeg mener ikke, der fx skal være forbud mod svinekød i børnehaver, fordi nogle børn er muslimer, og vi skal ikke gå med til krav om Hallal-slagtet mad i offentlige institutioner. Eller bederum på arbejdspladser. Eller afskaffelse af julefrokoster og juletræer for at tage hensyn til muslimer.
Vi forventer jo heller ikke, at Tyrkiet skal ændre deres leveregler, fordi vi kommer på besøg som gæster.
– Nu er det jo også danske politikere, som fx har krævet forbud imod morgensang?
– Ja, og jeg synes, det er sådan en skam, at de smukke gamle salmer afskaffes.
Jeg er glad for, at mine børn ikke blot synger salmer, men også kan deres fadervor, fordi de lærer det på privatskolen.
Alle mine tre børn er jo troende, og jeg kan mærke, at de har en god holdning over for andre mennesker.
Da den yngste blev født den 25. december, kaldte jordemoderen ham for ”et lille Jesus-barn”. Og han har altid været meget følsom og kærlig. Også over for dyr.
Jeg synes, at der er mange gode værdier i kristendommen, som vi skal bevare.

Kristne latterliggøres

– Jeg oplever ofte, at kristne ligesom bliver latterliggjort og ikke taget alvorligt. Fx når de ikke vil have et vielsesritual for homoseksuelle, fordi det er i strid med Bibelen. Man afviser bare deres argumenter. Men det dur jo ikke, at kirken har et vielsesritual, der er i strid med Bibelen.
Jeg synes, man skal respektere menneskers religion.
Mange lider af religions-forskrækkelse. Derfor afskaffer man julegudstjenester for skoler, og det synes jeg er helt forkert. De julesange, man må synge i skoler og børnehaver, skal ikke kun være ”På loftet sidder nissen…” og ”Søren Banjomus”. For kristendommen er jo ikke kun religion, det er også vores danske kultur.
Derfor skal vi også værne om vores højtider.

Tilgiv dem…

– Oplever du negative holdninger fra mennesker, fordi du er politiker for DF?
– Ja, det sker da, men ikke personligt. Og jeg tænker ofte, som Jesus sagde: Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.
Jeg prøver at møde alle mennesker med åbenhed og empati. Der foregår jo hele tiden en politisk kamp, men privat kommer vi politikere godt ud af det med hinanden.
– Jeg er den, jeg er. Hvis jeg skal genvælges, skal det ikke være på billige point, men fordi jeg er mig selv.
– Samtidig med, at du forsvarer kristendommen, så har du også to figurer af Buddha og nogle krystaller og tændte lys på et lille ”alter” på dit kontor. Hvad betyder det for dig?
– Jeg er ikke buddhist. Men jeg er åben over for det spirituelle. Jeg tror på noget, der er større end os selv. Og jeg bruger det også i min hverdag ved, at jeg mediterer.
– Hvornår begyndte det?
– Allerede som barn og ung havde jeg nogle oplevelser, som overbeviste mig, om at der var mere mellem himmel og jord.
Jeg har altid haft en meget stærk intuition. Bøn er, når jeg taler til Gud. Intuition er, når Gud taler til mig.
Det oplevede jeg stærkt i tirsdags, hvor jeg havde kaldt ministeren i samråd. Jeg følte, at jeg skulle bede en bekendt tage min søn med. Men jeg gjorde det desværre ikke. Den dag legede min søn en vild leg, så han kom til at slå en hockeystav ind i brandalarmen, og hele skolen blev evakueret, og brandvæsenet kom med fuld udrykning. Det var for ham og resten af skolen en voldsom oplevelse, som kunne have været undgået, hvis jeg havde lyttet til Gud.
– Beder du også til Gud?
– Ja, det gør jeg, når jeg er taknemlig for noget.
Meditationen bruger jeg til at få svar på spørgsmål, og til at få ro og hjælp.
– Og krystallerne…?
– De hjælper mig fx til at koncentrere mig.
– Føler du, Gud er med dig i dit job som politiker?
– Ja, da jeg blev valgt, tænkte jeg faktisk, at det nok var noget, Gud var med i. Og jeg er taknemlig for, at der er nogen, der beder for mig.