SOMMERSTÆVNER
Junior SportsCamp i Sommersted

– Vi har allerede flere tilmeldte end sidste år, fortæller Lissen M. B. Jensen. I år er der sportsstævne i to uger for de 10-14 årige.I 2011 holdt man for første gang sportslejr for unge i Sommersted. Arrangørerne var Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler i samarbejde med Sportsefterskolen i Sommersted.

På JuniorSportsCampen i 2011 brugte de 10-14 årige flittigt de gode faciliteter på Sommersted Efterskole.

Sidste års JuniorSports- Camp var en stor succes. Da kunne de 10-14-årige gå på fodbold- og håndboldskole samtidig med, at de var på juniorlejr med bibeltimer, slikbod, aftenunderholdning, bål og natløb osv.
Og oveni fik de alle et indblik i efterskolelivet.

Gymnastik i år

I 2011 kom tilmeldingerne hurtigt ind, og lejren blev en kæmpe-succes med 132 deltagere. I år satser man derfor på at holde stævne i hele 2 uger, nemlig uge 27 og uge 28.
I uge 28 kan man som noget nyt følge en gymnastiklinje.
– Begge lejrene bliver lavet i samarbejde med Sportsefterskolen i Sommersted – og det er der, lejrene holdes, fortæller Lissen M. B. Jensen, der er konsulent i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.
På www.sport.soendagsskoler.dk kan man læse mere om arrangementerne.