Roman om at miste sin mor

”Kære Gud, hvordan skal jeg være rigtig?” Sådan beder Jette.
Hun er nykonfirmeret og bare 14 år. Ikke barn og ikke voksen. Hun er en rigtig teenager. Hun er utilfreds med sig selv og oplever også, at omgivelserne er det. Hun føler, at forældrene er efter hende hele tiden, og hun er ikke lige så god som storesøster Karen. Hun er ikke lige så pæn og frisk som veninden Tove, og i skolen er lærerne også utilfredse med hende.
Moderen har på få år født fem børn – og nu skranter hun. Det bekymrer også den unge teenager, og få dage før jul dør moderen. ”Verden bestod ikke længere af selvfølgeligheder, var ikke mere et sted med fast grund under fødderne.”
To år efter moderens død oplever hun en indre konflikt mellem farmors og farfars Gud og bibelkreds, søndagsskolens budskab, de dejlige lovsange og så den spirende seksualitet i kroppen. Tænker tilbage på, at mens moderen levede, havde hun fundet ”den slemme bog fra biblioteket” under hovedpuden. Det skabte indre konflikter – også nu to år efter moderens død. Hun følte sig ikke hjemme i hjemmet. Hvor var fællesskabet? Men hun følte sig heller ikke hjemme i ungdomskliken. ”Når Jette forlod kliken, følte hun sig meget, meget ensom. – Hvorfor hører jeg heller ikke til der?”
Vi følger Jette i tiden før og efter moderens død, hvordan tabet får alvorlige følger for hendes udvikling i puberteten, hvor hun søger efter sin identitet og ikke mindst efter varme og kærlighed. Et år efter moderens død kommer Else ind i familien som faderens nye kone og ”mor” til de fem børn. Else er effektiv, men viser ikke følelser, og far har forandret sig. ”Hun ville så gerne have hørt dem sige: Du er elsket. Vi elsker dig.” ”Mor er død, og far er ikke far længere.” Det var svært.
Tidligere – før moderens død – oplevede Jette og søsteren, at en god ven af familien, købmanden, der har stillet et legeværelse til rådighed for pigerne, bliver uterlig over for dem. Heldigvis meldte han sig selv, inden det blev endnu mere problematisk.
Det gik ikke derhjemme, og Jette kom på husholdningsskole, otte måneder. Det blev en god tid. Da hun modtog sit eksamensbevis, så forstanderinden på hende og sagde: ”Du skal nok blive til noget i livet, Jette, hvis du selv vil. Her på skolen har du været et eksempel for dine kammerater.” Fra husholdningsskolen går turen til Oslo, hvor hun kommer i huset hos en rig familie.
Romanen er meget præget af den tid, den foregår i – 50’erne – og virker derfor autentisk. Alligevel kan den godt sige noget til vor tids unge.
En stor del af bogen består af Jettes tanker og indre monologer. Det er Jettes fortælling om sig selv – og måske i virkeligheden forfatterens egen beretning, for det er mere den voksnes refleksioner end den 14-åriges … I øvrigt går flere ting igen fra hendes tidligere roman Springet, ja Springet virker endda som en fortsættelse af Pletten. De virker til at være udkommet i forkert rækkefølge. Pletten er imidlertid en bedre roman, mere helstøbt, og så er den fyldt med psykologi og menneskekundskab i højere grad end Springet.

Jytte Jensen: Pletten
267 sider • 198 kr.
Forlaget Queenswood