Ny kæmpe lovsangskirke starter nu i København

Den berømte Hillsong Church i Australien starter kirke med Moses Hansens søn i spidsen.
”Råb til din Gud, lad ham høre din sang!” Den kendte lovsang har fundet vej til talløse danske kristne fællesskaber – helt fra Indre Mission til Pinsekirken.

Pionerpræst Thomas Hansen talte til sin ”connect-gruppe” onsdag.

Nu kommer den åndelige kultur bag sangene, som har præget kirker over hele verden, til Danmark. Megakirken Hillsong Church i Sydney, Australien, har besluttet at plante en kirke i København og sat Moses Hansens søn Thomas i spidsen for den. Thomas Hansen har de seneste 12 år gået på bibelskole og universitet i Sydney og været ungdomspræst i byens Hillsong Church. I onsdags holdt han og hustruen Katherine den første ”connect-gruppe” på et hotel i Købehavn. Billederne på Hillsong Copenhagens facebook side viser op mod 100 deltagere.
– København er en strategisk storby med op mod to millioner mennesker. Så hvorfor skulle der ikke være flere menigheder med tusindvis af medlemmer hver? spørger Thomas Hansen.
Og Hillsong er vant til store medlemstal. Kirken i Sydney har 28.000 medlemmer. En relativt ny Hillsong Kirke i London har 6.000 medlemmer. Hillsong har plantet nye kirker i bl.a. Stockholm, Paris, New York, Cape Town, Kiev og Moskva.
– Vores kirke resonerer med mange, men der er også mange, som den ikke resonerer med. Vi er kun én måde at være kirke på. Det handler om, at gøre Jesus til herre og tjene mennesker, siger Thomas Hansen.
– Hvad vi ser i Australien er ikke meget anderledes end i Danmark. Gennemsnitsstørrelsen på en menighed er 76 medlemmer. Når vi planter kirke et sted, siger vi ofte: Dette sted er særligt svært. Men bagefter lykkes det, og så må vi sige: Alle kan gøre det. Lad os vinde København for Jesus, opfordrer Thomas Hansen.