Hvordan bliver man sig selv?

Ben Alex giver sit bud på dette svære spørgsmål i bogen: Gaven – Om at blive dig selv.Det er en bog om at finde ind til selvet, essensen i sit liv, for der finder man Gud – det guddommelige menneske. Der er ifølge forfatteren ikke mange, der finder derind, idet der er så mange lag i mennesket, der er en hindring herfor. På vejen frem imod den oplyste bevidsthedstilstand gøres der bl.a. op med den klassiske kristne arvesyndslære, ja, med menneskets synd som sådan, idet det blot er noget, man skal glemme. Det medfører så også, at der i vandringen mod det guddommelige ikke er behov for Jesus Kristus og hans frelse.
Allerede i bogen Vejen Ud fra år 2000 var det klart, at Ben Alex var på vej bort fra klassisk kristendom, og i denne bog er ringen sluttet med et nyreligiøst, hinduistisk verdensbillede, hvor menneskets selv guddommeliggøres. Det undrer mig meget, at forlaget Scandinavia vil udgive en sådan bog, der for en kristen kun kan skabe usikkerhed og tvivl.
Stig Christensen

Ben Alex: Gaven
– Om at blive dig selv
168 sider • 199 kr.
Scandinavia