Glæd dig over livet

Det er umuligt at glæde sig over livet, hvis vi ikke glæder os over os selv. Du spørger måske: ”Joyce, hvordan kan jeg glæde mig over mig selv? Jeg laver for mange dumheder og begår for mange fejl til, at jeg kan glæde mig over mig selv.” Måske kan du ikke lide måden, du ser ud på, eller din personlighed eller endog en enkelt egenskab ved dit legeme.
Joyce Meyer
Forfatter og underviser fra Missouri, USA

Hvis det er tilfældet, forstår jeg, hvordan du har det. l mange år var jeg så træt af min stemme, at jeg var næsten paranoid angående dette. Jeg tøvede faktisk med at åbne munden og lade nogen høre mig sige noget for første gang, fordi jeg tænkte, at min stemme ikke var, som en kvindes burde være. Hvis du nogensinde har hørt mig tale, ved du, at min stemme er meget dyb af en kvindestemme at være. Temmelig ofte, når jeg taler i telefon, tror mennesker, der ikke kender mig, at jeg er en mand. De kalder mig hr. Meyer. Der var tider, hvor det gjorde mig vred, forlegen og forøgede min følelse af usikkerhed.
Det interessante er, at det er min stemme, Gud bruger allermest. Han var valgt at bruge mig i en medietjeneste, hvor min stemme bliver hørt hver dag i størstedelen af verden. Gud kan tage det, som vi tror er en mangel, og gøre store ting med det. Det er faktisk sådan, at han fryder sig over at gøre netop det. Som vi har set, bliver hans styrke fuldkommen i vores svaghed. Han viser sin styrke gennem det, vi anser for at have ringe eller ingen værdi.
Hvad kan du ikke lide ved dig selv? Vær specifik! Gør status og tag en beslutning i dag om at udvikle en ny og mere positiv holdning til dig selv. Jesus døde, for at vi kunne få liv og glæde os over det (se Johs. 10:10). At leve hver dag med selvforkastelse eller endog selvhad er en frygtelig måde at leve på. Vi overfører på andre, hvad vi føler ved os selv. Hvis vi ønsker, at andre mennesker skal have en god mening om os, må vi begynde med at have en god mening om os selv.
Meget af tiden elsker og anerkender mennesker ikke sig selv. Derfor søger de fra andre, hvad de burde få fra Gud, nemlig følelsen af at være værdifulde og værd at elske. Når de ikke får det, de søger, fra andre mennesker, føler de sig forkastet, og de negative følelser, de rummer over for sig selv, forøges. Denne form for negativt selvbillede er en åben dør for Satan. Ifølge Bibelen leder han efter dem, han kan opsluge (se 1. Pet. 5:8). Mennesker, der ikke ved, hvordan de skal elske sig selv på en afbalanceret måde er et gourmet-måltid for fjenden.

Beslut i dag at udvikle en ny og mere positiv holdning til dig selv.

Fra bogen ”Afhængig af anerkendelse” af Joyce Meyer.