Nudansk bibel hitter

Flere end 30.000 danskere har købt Den Nye Aftale –Det Ny Testamente på nudansk. Og flere vil sandsynligvis anskaffe den populære bibeloversættelse.
Bibelselskabet har netop turneret rundt på sommerstævner i hele landet med hele otte forskellige udgaver af Den Nye Aftale. Satsningen begrundes med, at danskernes religiøse interesse er stigende:
– Kirkegangen på landsplan er stigende. Andelen af konfirmander er lige vokset med tre procentpoint. Befolkningens tillid til, at folkekirken kan give svar på åndelige og moralske spørgsmål, har helt siden 1981 været på vej frem, ikke tilbage, siger Bibelselskabets generalsekretær Morten Thomsen Højsgaard, der som religionssociolog har gennemført flere undersøgelser om danskernes tro.
/sl