Platformenes præster holder 30 års jubilæum

I år er det 30 år siden, den første præst blev stationeret i Nordsøen under den norske sømandskirke i samarbejde med Olieindustriens Landsforening. Initiativet kom fra de ansatte på boreplatformene og i olieselskaberne.
I dag er der syv præster, som jævnligt besøger boreplatformene på norsk grund. De tilbyder både familierådgivning, sjælesorg, stresshåndtering og krisehjælp efter forskellige dramatiske hændelser. Derfor har præsterne en værdifuld specialkompetence inden for beredskab og krisehåndtering. Blandt olieindustriens folk er det især kærkomment, at præsterne holder julegudstjeneste om bord på de fleste af platformene.
Jubilæet blev fejret den 29. august med blandt andet en jazz-koncert og en parade på Oliemessen i Stavanger, fortæller KPK.