Sund og afbalanceret undervisning om lovsang

Kauflins ”Liv og lovsang” er relevant for ikke mindst alle lovsangsledere.Livet går forud for lovsangen. Lovsangen forudsætter et lovprisende liv. Lovsangen lever i kraft af evangeliet, vidnesbyrdet og Guds åbenbaring.Der er mange statements om lovsang, liv og tro, men Bob Kauflin viser med sin bog, at der er mere på spil end et godt slogan og nogle gode melodier.
I det karismatiske kirkeliv fylder sang og musik under overskriften lovsang ganske meget. I gudstjenesten er lovsangen ofte det, der fylder mest, ud over prædikenen, og det er noget, der er mange meninger om. Bob Kauflin underviser på en sund og afbalanceret måde om lovsangens betydning, lovsangslederens liv og rolle, samspillet mellem forkyndelse og lovsang og andre centrale emner for denne åndelige disciplin.

Central definition

Når man skal forklare, hvad en lovsangsleder er og gør, kan man tage udgangspunkt i store stjerner, dem der leder de store lovsangskoncerter med deltagere i tusindvis, dem der udgiver cd’er i bestseller-klassen, eller man kan vende sig til Skriften, som Kauflin gør. Alene dette kendetegn gør ham anbefalelsesværdig i mine øjne. Han arbejder ud fra en definition, som lyder således:
”En trofast lovsangsleder fremhæver Guds storhed i Jesus Kristus ved Helligåndens kraft ved dygtigt at kombinere Guds ord med musik og derved anspore en forsamling af troende til at forkynde evangeliet, finde glæde i Guds nærvær og leve for at ære Gud” (s. 65).
Hvorefter han i 10 kapitler gennemgår sætning for sætning, hvad dette betyder for lovsangslederen. Det kan måske forekomme noget teoretiserende, men er det på ingen måde. Refleksionerne er relevante, væsentlige og som sagt af central betydning for den, som ønsker at tjene Gud med lovsang.

Praktisk og erfaringsbaseret

Kauflins mange erfaringer, fra lovsangstjeneste, undervisning og træning, bruger han til at fortælle rammende beretninger om de dilemmaer, udfordringer og gudsbenådede øjeblikke, som livet med lovsang byder på. Derudover er der mange helt praktiske råd til lovsangslederen, præsten, musikerne osv.

Anbefalet

Bogen kan anbefales, og bliver det bl.a. af Arvid Asmussen (lovsangsleder i Aarhus Valgmeninghed), Merete Steffensen (musiksekretær i Indre Mission) og Lars Frederiksen (musikkonsulent i LM musik). Selv oplever jeg, den er en kilde til inspiration, men mest af alt kan jeg bruge den som kompas-guide i en verden af velmenende bud på lovsangsledelsens plads og betydning. Det er ikke en genvej til succes for lovsangslederen, men solid kost til dem, som tjener Gud på en – for menigheden – meget afgørende post. Tilbagemeldingerne fra lovsangs-lederne i min hjemmenighed (Pinsekirken, Vejle) bekræfter da også, at Kauflins bog er relevant for alle, der tjener i menigheden med lovsang. Hermed er anbefalingen givet videre.

Bob Kauflin:
Liv og lovsang
352 sider • 299,95 kr.
Credo