En ganske god ”børne-bibel” for skolebørn

De bibelske historier er gjort mere levende i ”Gud i aktion” end i de fleste børnebibler.Fine farvelagte og glittede sider. Gode tegninger i traditionel stil. Historier med respekt for originalen. Det er, hvad der kendetegner Lohses Gud i aktion.
Bibelens historier er gengivet i et sprog, som er tilgængeligt for børn i skolealderen, men uden det bliver en skrabe-version. Detaljegraden i historiegengivelserne er stor, hvilket bevirker, at historierne faktisk levendegøres med væsentligt flere sideordnede historier og pointer end almindeligt for genren.

Billedsiden

Forsidebilledet illustrerer med al tydelighed, hvad billedbøger kan. Den kan levendegøre det dramatiske i historierne. Det er stærkt, når man ser Daniel og hans venner i den brændende ovn, skræmmende at se ind i øjnene på slangen i Edens have og fantastisk at se de hvidklædte frelste løbe på gader af guld.
Tegningerne minder mig langt hen ad vejen om de søndagsskoletegninger, som jeg så i min barndom, og dog er personerne mindre stereotype og mere skarpe i stregen. Umiddelbart virker det, som om de passer meget godt til målgruppen.

Gud handler

Det er fortællinger, som har et sigte. Det handler om at vise, at Gud handler gang på gang i Bibelens historier. Denne vinkel skinner igennem i valget af historierne og i gengivelserne af dem. Allerede på de første sider lader fortælleren os forstå meningen med det, der sker, når syndefaldets konsekvenser beskrives i et særligt kursiveret afsnit:
”På grund af menneskets ulydighed kom problemerne ind i verden: smerte og lidelse, tjørn og tidsler, sved og til sidst døden. Guds ord fortæller den fantastiske historie om Guds plan om at sende sin søn Jesus for at frelse os fra vores synder” (s.17).
Personligt er jeg enig i denne forklaring, men man kan selvfølgelig spørge, om den hører hjemme i en bog med fortællinger og ikke en andagtsbog.

Hele Bibelen

Der er plads til rigtig mange historier på de 325 sider, og det er en vældig stor fordel, fordi de bibelske historier aldrig mister deres værdi. I narrativ betydning giver historierne indsigt i menneskelivet, Guds væsen, hans frelsesplan og barnets relation til ham og meget, meget mere. Det glæder mig især at Bibelens afsluttende bog, Johannes’ Åbenbaring, også har fået et kapitel i gengivelsen.
Den eskatologiske del af kristentroen, fornemmer jeg, forbigås ofte i tavshed eller gengives i en blødsøden udgave, hvor alle mennesker kommer i himlen, når de dør. Men ikke her! Himlen er stedet for dem ”hvis navne stod skrevet i Livets bog hos Lammet … Amen”!

Dawn Mueller: Gud i aktion
Ill.: Lars Kofod-Frederiksen 326 sider • 299,95 kr.
Lohse