Lær det ved at gøre det

– Det var ikke, før vi blev kaldet til at tjene og tjene andre på en helt bestemt måde, at troen blev vakt til live i vores liv, siger direktør Marc Kielburger, som er leder i et imponerende projekt med skolebyggeri blandt verdens fattigste.

Man kan bedrage sig selv, hvis man ikke handler på det, man hører, siger apostlen Jakob. Det er som at se sit ansigt i et spejl – man glemmer det straks, når man vender ryggen til spejlet.
Martin Luther betegnede Jakobsbrevet som et ’stråbrev’, altså noget af det, der ikke består i en ildprøve. For Jakob talte ikke om retfærdiggørelse ved tro, men om at der var en sammenhæng mellem Abrahams lydighed og Guds accept af ham.
Men Jakobs anliggende er nok ofte blevet misforstået. For han taler om, at troen altid vil vise sig i handling – og at tro og lydighed hører sammen.
Hvor ender vi, hvis alle Bibelens formaninger og påbud bliver tolket som pædagogiske principper eller u-evangelisk lovtrældom? Måske lige præcis i den moralske rodløshed og normløshed, som præger alt for mange prædikener og menigheder i dag. Hvis vi bare kommer for at lade os underholde som passive tilhørere i kirken søndag formiddag, rykker det ikke så meget.
Nej, vi skal fordybe os i frihedens fuldkomne lov og hele tiden holde os den for øje, så vi ikke hører og glemmer, men hører og handler, siger Jakob.
Hvem sagde læringsstil? Nogle af os lærer allerbedst ved at afprøve teorierne i praksis. Det gælder også Bibelens ord – og det var faktisk meningen, at vi skulle leve efter dem. Kirkens opgave er andet og mere end det, at præsten siger det rigtige i sin søndagsprædiken. Jeg tror faktisk, at vi alle, både ledere og menige kristne – uanset hvad der er vores foretrukne læringsstil – kunne lære mere om
evangeliet ved at leve det ud i praksis fra den ene gudstjeneste til den næste.