Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg. Send dit indlæg til: debat@udfordringen.dk

Det virkelige valg: Verden eller Kristus

At en mormon, oven i købet en højt rangeret leder i mormonernes hierarki, kunne blive USA´s præsident, var for mig lige så utænkeligt, som hvis en leder indenfor Jehovas Vidner kunne blive dansk statsminister. Men det utænkelige blev tæt på at blive til virkelighed med Mitt Romney, som selv Billy Graham gav sit blå stempel, hvorfor han afstod fra mere at kalde mormonerne for en kult (som hans hjemmeside ellers tidligere havde gjort).
Alternativet med en præsident, der åbent har erklæret sin støtte til homo-ægteskaber, bragte godt nok de kristne i USA i et slemt dilemma. De fleste støttede derfor sammen med Billy Graham den mormonske leder og rigmand. Men det virkelige valg derovre (ligesom her) er: Verden eller Kristus og ikke en sammenblanding af de to. Det er det, der er den kristne menigheds største udfordring, hvis saltet skal bevare sin kraft, og vort evangeliske vidnesbyrd skal være en vindersag målt med evighedens målestok. Men det er der ikke noget nyt i.
Jørn Nielsen
H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved

De siger nej til kristendom

Juletræet er en fast tradition i mange boligkvarterer.

At sige nej til juletræet med stjernen, som er symbol på Betlehemsstjernen og julens budskab, er at sige nej til kristendommen. Er dette den egentlige årsag til, at muslimer nægter danske medlemmer af en boligforening et juletræ? Er det i virkeligheden slet ikke de 5000 kr. til et juletræ, det drejer sig om? Bør sagen ikke ses i en større sammenhæng? “Julen må ikke støde indvandrere”, lød en avisoverskrift i december 2011 i anledning af, at stadig flere skoler laver om på deres juletraditioner for at tage hensyn til det voksende antal tosprogede børn.
Og allerede i december 2005 kunne man i en avis læse denne overskrift: “Børnehaver fejrer jul uden kristendom”. Børnene bliver i stedet spist af med intetsigende tekster som “På loftet sidder nissen med sin julegrød” og “Nu er det jul igen”. Kan voksne være bekendt at byde børnene en så underlødig åndelig føde? Det ville svare til, at børnenes kost i børnehaven bestod af lutter tomme kalorier. Vore julesalmer er åndeligt arvegods, som kristne børn i skoler og børnehaver har ret til at få del i, og som pædagoger og lærere bør se det som deres pligt at lære børnene i stedet for først at tage hensyn til indvandrerbørn.
Alt tyder nu på, at tiden er inde til, eller rettere, at det er på høje tid, at danske kristne tager stilling til, hvor længe de vil tillade, at der siges nej til kristendommen, og at deres børn udelukkes fra at høre julens budskab.
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Aarhus C

Lumpenhed og misundelse

Er det rigtig forstået, at Egedalsvængets muslimske bestyrelsesmedlemmer ikke købte et juletræ og ikke ville fejre juletræsfest, fordi ingen af de julefejrende på Egedalsvænget ville eller kunne sørge for at føre det ud i livet? At ingen kristen på Egedalsvænget kunne tage ansvaret for at købe et juletræ, når ejendommens muslimske beboere for nylig kunne stable en storstilet eid-fest på benene, udstiller i høj grad den generelle døbte danskers magelige omgang med den kristne tro og arv.
De seneste dages heftige angreb på muslimer i Danmark er måske i virkeligheden skjult misundelse over en kultur og religion, der ikke har kastet sine traditioner hélt over bord til fordel for satanisk hedonisme.
Man kan rimeligvis kritisere muslimer for meget, men at angribe dem for ikke at holde julefest for lumpne kristne er ikke rimeligt!
Lucas Huniche
Niels Ebbesens Vej 24, 3.t.h.
1911 Frederiksberg C

Sex mellem beslægtede

I den seneste tid har man i dagspressen kunnet se en udtalelse fra en professor på CBS, der mener, at sex mellem forældre og deres børn skulle være lovligt under visse forudsætninger. Professorens udmelding kommer efter, at partiet Enhedslisten har slå-et til lyd for, at sex mellem søskende også skulle være tilladt, uden at man kunne blive straffet herfor.
Når vi samtidigt i disse dage i aviserne læser om kendte danskeres hemningsløse sex-liv, giver det stof til eftertanke.
I vort samfund findes der snart love om alt mellem himmel og jord, og noget er tyde-ligvis mere væsentligt end andre ting. Et eksempel herpå kunne være færdselsloven, hvor det hurtigt kunne få livstruende konsekvenser, hvis man færdes i trafikken, som det passer én.
Ligeledes er der i vor tilværelse en moralsk færdselslov, som det vil være klogt at re-spektere. Men hvad skal man rette sig efter, hvem kan man stole på, og her har hverken videnskaben eller for den sags skyld kirken den fornødne autoritet.
Den kristne har derimod en urokkelig klippe at hvile på, nemlig de kristnes basis, Bibelen. Allerede i Det Gamle Testamente advares der imod sex mellem nært beslægtede (3. Mosebog 18,6-7), og i Det Nye Testamente slår selveste Kristus fast, at han ikke er kommet for at nedbryde loven, men tværtimod hævde den og opfylde den (Mattæus 5,17-18).
Derfor bør vi ikke lade os rive med af alt, hvad professorer, præster og politikere siger. Vi kan gribe i egen barm og spørge os selv: Kan det nu også være rigtigt? Vi har alle en samvittighed, hvis vi da ellers vil konsultere den. Ellers er et check-efter i nævnte Bøgernes Bog en klog ting at gøre.
Mogens Albrechtsen
Fagotvej 50
4700 Næstved


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvad med militærnægter?

Hvis A. Brevik i Norge havde været udstationeret, ville han med sin handling for få år siden være en superhelt. Nu er han kun en lille, kriminel mand, som myndighederne og psykiatrien ikke kan finde ud af.
Da de amerikanske soldater kom hjem fra krigen i Vietnam, kunne mange af dem ikke fungere hjemme. De gik ind i mafiabander og blev lejesoldater andre steder. Og blev degraderet til kriminelle derhjemme.
Vi har det samme problem i DK. Flere af vore udstationerede soldater, som overlever og kommer hjem, kan ikke fungere herhjemme, men bliver voldeligt kriminelle. Tilsyneladende uden at psykiatrien kan hjælpe dem.
Mange unge – både mænd og kvinder – står i kø for at blive skudt, sprængt i småstumper eller blive psykisk skadet for livstid.
Hvad med at blive militærnægter – og derved gøre en effektiv indsats for verdensfreden?
Jens Peter Lauge Giversen
Nørager 1 B st. th.
6400 Sønderborg

Tag onde ånder alvorligt

Hvorfor tilføre virkeligheden mere gys og uhygge, end der er i forvejen? Det er jo formålet med postyret omkring Halloween. Søgemaskinen Google varmede op med et spøgelseshus. Når man klikkede på en dør, et skelet, udhulet græskar eller et andet symbol, fik man i tilgift forskellige lyde, som om de kom de fra den monsteragtige “Frankenstorm”, hvor 75 -100 amerikanere mistede livet og talrige deres bolig. Det hele ligner et resultat af “ondskabens åndemagter i himmelrummet,” som Jesus tordnede imod og fik storm og sø til at lægge sig.
Halloween-fejringen, dette uvæsen, breder sig nu også ind i Folkekirken. Hvad har vi gang i?
Ikke bare mangler der teologiske argumenter for Halloween, der er gode argumenter imod. I kirken har vi Allehelgen, hvor vi kan mindes de døde, tale om døden og glæde os til at møde dem igen – i de evige boliger.
Halloween er en hedensk version, af den kristne Allehelgen, hvor man har ofret til forfædrene. At de dæmoniske kræfter er virkelige, er en vigtig del af den kristne lære, vi i kraft af Helligånden kan beskytte os imod.
Så lad nu være med at invitere onde åndsmagter ind i kirken. Der har de ikke noget at gøre. Tag dem alvorligt i stedet for.
Knud Held-Hansen,
Juelsparken 2, 2.tv.
9210 Aalborg SØ