Tro i det daglige

”I tror, I er så meget bedre end andre”. De fleste af os har hørt denne indvending mere end en gang. Og vi bliver frustrerede. For det er jo ikke sådan, det er. Troen er ikke for de specielt vellykkede. Og vi oplever os i hvert fald ikke som vellykkede, snarere tværtimod.
Ole-Magnus Olafsrud
Norsk forkynder
og forfatter

Utilstrækkelighed både over for Gud og mennesker er vel en mere velkendt følelse end det at være vellykket. Længe afviste jeg påstanden med, at det bare var en af de tomme indvendinger, ikke-kristne har.
Det er jeg holdt op med for længe siden. De har nemlig ofte ret til at drage denne konklusion. For hvor mange af dem kender kristne så godt, at de også har fået del i de mange ting, vi har det svært med? Hvorfor er det sådan? Helt fra syndefaldet har vi skjult os for hinanden og gemt os bag facader. Det føles som et nederlag at vise vort egentlige jeg. Desuden har mange af os ikke så nære venner blandt kirkefremmede, at det er naturligt at dele vore liv med dem, på godt og ondt.
Ofte tænker vi: Skal vi sige noget om troen, må det være, fordi vi mestrer livet. Vi vil så gerne have, at troen skal tage sig godt ud i vort liv. Sådan at det gør indtryk på dem. Men for det første kommer vi næppe til det punkt, at vi mestrer vort liv på alle områder. For det andet er mennesker ikke i stand til at identificere sig med vellykkede mennesker. Det skaber stort set bare afstand og følelse af underlegenhed.
De forventer heller ikke, at vort liv skal være let. Men de vil gerne vide noget om, hvad Jesus betyder for os midt i det, som kan være svært. Gør han nogen forskel i det daglige? Så har vi det bedste udgangspunkt for ”at forsvare det håb, vi ejer” (1. Pet 3,15).
I 2. Kor 4,1-8 finder vi en gennemgang af menneskets problem uden Kristus og en beskrivelse af vor situation som vidner: ”… dem, der ikke tror; deres tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede” (v.4).
For os troende er situationen imidlertid en helt anden: ”Thi Gud, der sagde: ’Af mørke skal lys skinne frem,’ han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt” (v.6). Det lys, som de vantro ikke ser direkte, har ramt vore hjerter af bare nåde. Dette lys skinner for os.
Sådan bliver Jesus synlig for andre mennesker.

Fra bogen ”Der hvor du er – Kristen i hverdagen” .