Unge skal løse konflikter i Burma

Sognepræst Christa Hansen har sammen med ni andre præster besøgt Danmissions Shalom-projekt i Burma. Her trænes unge i at skabe fredelige løsninger på etniske konflikter.
I Myanmar er to tredjedele af befolkningen buddhister, og omkring 5 % er kristne. Men i den nordligste Kashin State er 98 % kristne, og godt 60 % i nabostaten. Der er også mange muslimer og hinduer. Så der er ofte brug for dialog til at skabe fredelig sameksistens i et land, der har flere voldsomme etniske konflikter.
– Shalom-projektet udruster 21 unge mennesker og sender dem bagefter ud til landsbyer. Når de kommer frem, indkalder de områdets borgere i de lokale forsamlingshuse og hjælper dem med at komme i gang med en udviklingsproces i stridigheder om land og gummitræer. De kan give familierådgivning, sundhedsforsorg og landsbyudvikling. Sundhed er en af de store udfordringer i det fattige land, ligesom vold og voldtægt i familier er alt for udbredt, fortæller sognepræsten.
I disse dage er to unge fra Myanmar i Haderslev for at fortælle konfirmanderne om deres liv og tro, oplyser sognemedhjælper Henrik E. Refshauge.