Bibelstudie for viderekomne

Der er gode intentioner i Hougaards nye ”giv væk”-bog, men den er ikke uproblematisk.
Sven-Jørn Hougaard forsøger i At fuldføre løbet at studere de bibelske tekster på deres ”egne betingelser”, og han går grundigt til værks.De 245 sider er spækket med bibelcitater, ordforklaringer og tolkninger, som samlet set bruges til argumentation for bogens pointe: ”Kirken (den protestantiske) har på mange punkter tilsidesat Guds ord til fordel for sine egne religiøse overleveringer”.

Bibelfortolkning

Side for side foldes Bibelens ord ud, og Hougaard udlægger dem med konklusioner, som understøtter pointen. Han argumenterer for, at omvendelsen og den nye fødsel er to væsensforskellige fænomener (s.10), hvor viljen kun har at gøre med det første og Guds suveræne indgreb med det sidste. På samme måde er udvælgelsen Guds suveræne handling, mens efterfølgelsen og lydigheden er modtagernes opgave.
Der er et væld af eksempler lige fra Abraham til Paulus, og mange af disse bekræfter kirkens traditionelle lære om udvælgelse, retfærdighed, dom og det evige liv. Men ind imellem konkluderer Hougaard højest overraskende.
Specielt når det kommer til eskatologien. Han inddeler dom og bortrykkelse i to afdelinger, hvor den første er ”som en tyv om natten” (Matt 24,37-41). Det er der i sig selv ikke noget overraskende i, men når han samtidig mener, at det kun er nogle af de genfødte, som kommer med, fordi de lever op til nogle betingelser, mens andre lades tilbage, forundres jeg.

Igen ser vi, at den nye fødsel alene ikke kvalificerer til at få del i bortrykkelsen. En kristen må foruden at våge, gennem lydighed mod Kristus og i afhængighed af Helligånden, gøre ”gerninger” , der er ”fyldestgørende” over for Gud, for at få del i dette privilegium. (s. 98)

Det er prisværdigt at ville læse Skriften på dens egne betingelser, men kan det lade sig gøre? Hvor Hougaard anklager kirken for at tilpasse Bibelen til sin teologi, uden helt at forklare hvordan, må man som læser spørge, om han ikke selv gør det samme med sin tolkning.

Skærsilden genindført?

Fra lignelsen om vintræet, hvis grene beskæres og derefter brændes, uddrager forfatteren, at ”de kristne, der ikke har efterlevet Herrens befaling om at blive i Ham, vil blive udsat for en behandling, som kan sammenlignes med at blive brændt på et bål” (s.141). Ja, han går faktisk endnu længere, når han mener, at Helvede (Gehenna) er et sted, som vha. ild skal opdrage mennesker i deres karakter og åndelige modenhed (s.143). Ilden, mener han, symboliserer dom, prøvelser og renselse. Det lugter lidt af Skærsilden.

Gode intentioner

Hougaard tilbyder sin bog gratis til alle, som henvender sig til ham, så det er ud fra et oprigtigt ønske om at retlede menigheden, bogen er skrevet. Han ønsker at opmuntre til radikal forvandling og efterlevelse af Kristus, således at vores tro ikke blot er tomme bekendelser, men livsforvandling og kristen livsførelse.
Det er gode intentioner. Sandheder og tvivlsomme tolkninger er vævet sammen i denne bog, som derfor udgør et bibelstudie for viderekomne.

Sven-Jørn Hougaard:
At fuldføre løbet
245 sider
(kan erhverves ved
henvendelse på mail til:
sven_joern@hotmail.com)