Omstilling til fastetid

Stiftspræst Jette Dahl giver en fin indføring i faste og gode råd til den, der ønsker at faste, i ”Faste – ganske enkelt”.Fasten er over os. En af de formentlig relativt få, der gør noget ved den, er Jette Dahl.

Jette Dahl er cand.theol. og var i årene 1979-2004 sognepræst i Folkekirken. Efter et alvorligt sygdomforløb sagde hun sin præstestilling op for at komme til at arbejde for det, hun under dette forløb var kommet til at brænde for: omsorgen for det indre menneske – med udgangspunkt i et kristent livssyn. 2004-2011 har hun arbejdet som selvstændig freelancepræst og åndelig vejleder og har som sådan ledt pilgrimsvandringer og retræter. I 2011 blev hun ansat som stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe Stift.

For at være helt præcis starter fasten askeonsdag (i år den 13. februar) og varer frem til påske. Den er ”en invitation til selvbesindelse”: ”Faste er at sige fra over for det, der er blevet ’for meget’ i dagligdagen”, skriver Jette Dahl indledningsvist i en ny ”selvhjælpsbog” om faste.

Når det bliver for meget

Faste – ganske enkelt er i tre dele svarende til de tre faser, som det at faste lægger op til:
1. Forberedelse til faste
2. Syv meditationer i fastetiden
3. Fastens afslutning
I første del kommer Jette Dahl under et historisk tilbageblik bl.a. ind på tre kræfter i mennesket, som det kan være ret afgørende at være bevidst om, når man forbereder sig på at faste. If. kirkefædrene er disse de farligste kræfter i mennesket: begær, grådighed og stolthed. Det er dem, man må tage et opgør med eller kæmpe imod, når man vælger at sige fra over for alt det, der er for meget.
Jette Dahl opfordrer så til, at man stiller sig selv spørgsmålet: ”Hvornår er nok – nok?” Det er et oplæg til at øve sig i ikke at deltage i det almindelige forbrugsræs, til at ”nøjes” med mindre, til at give afkald på (mere af) det, der ikke er nødvendigt.
Sidst i første del stiller hun syv spørgsmål, som man kunne stille sig selv når som helst og ikke bare forud for en fasteperiode – bl.a.:
– Er der noget, jeg er i vold af mere end godt er, i min dagligdag?
– Hvad betyder allermest for mig i mit liv og min hverdag?
– Hvordan vil jeg kunne skabe plads til det?

Fra fasten til festen

De syv meditationer, som Jette Dahl gennemgår i anden del, kalder hun ”syv veje som inspiration til fasten” for dermed at lægge op til, at man vælger dem af dem, man kan bruge.
De syv meditationer eller veje har overskrifterne:
– Længslens faste
– Enkelhedens faste
– Hvilens faste
– Kroppens faste
– Øjets faste
– Ørets faste
– Bønnens faste
De har allesammen ingredienserne refleksion, bibeltekst, kommentar til eftertanke, meditation, praktisk øvelse og bøn.
Et par eksempler:
Som – eller til – refleksion under enkelhedens faste kommer hun ind på al den information, vi udsættes for først og fremmest via internettet. Hun skriver: ”Jo mere information vi modtager, jo mindre opfatter vi. Hjernen sløves, sjælen har svært ved at følge med” – og vi får også sværere ved at lytte til Guds stemme.
Til meditation i forbindelse med kroppens faste opfordrer hun til at vælge en af Åndens frugter som meditationsord og til at gå med bevidstheden om, at kroppen er tempel for Guds Ånd. Den må vi lade blive fyldt af Ham og af Åndens frugter – og derfor tage vare på.
Faste slutter med fest, den største af årets fester: Påske, opstandelse, livets sejr over døden – og om markeringen heraf skriver Jette Dahl i tredje del, som hun så afslutter med ordene:
”Frygt ikke! Gud er med dig alle dage helt til verdens ende.”

Jette Dahl:
Faste – ganske enkelt
– 7 meditationer i fastetiden
102 sider • 149,95 kr.
ProRex