Et drama om liv og død

”Veer” er en roman af Ketty Dahl med et drama om liv og død. Den udkæmpes ikke med krigsvåben. Den foregår ikke på en synlig slagmark. Den foregår derimod midt i vores samfund, hvor der hver dag slås fostre ihjel.
Fosterdrab kalder nogle det, andre siger abortindgreb. Vi har levet med denne mulighed i 40 år, og de fleste regner det ikke for noget i dag, ser det som en ret for den enkelte kvinde. Men det er dybt alvorligt, ikke mindst for de fostre, der må lade livet, men også for de mødre, der står tilbage med ar på sjælen bagefter.
Ketty Dahl fra foreningen Retten til Liv har tidligere skrevet romanen ”Valget”, der er en forløber for ”Veer”. Historien fortsætter i ”Veer”, og der sættes igen fokus på den frie adgang til fosterdrab, på forskellige menneskers livssituationer omkring det svære valg og på den manglende politiske vilje til at gøre noget ved det.

Fokus på den barske virkelighed

Gennem en række cases, historier, fra det virkelige liv bliver der sat fokus på kvinder, familier, læger og jordmødre, der alle har den barske virkelighed tæt inde på livet. Det er beretninger, der ikke kan undgå at gøre indtryk, og som sætter loven om fri adgang til abort i relief – og det er vigtigt.
En række personer fra ”Valget” går igen i ”Veer”. Vi møder igen journalisten Johannes og hans kone Marianne, læge Jens og hans jordemoderkone, Trine og præsten Poul Langer, hans kone Susanne og sønnen Silas, der lider af Downs Syndrom, en dejlig dreng. Spændende er det at læse om hans konfirmationsdag og forberedelserne til konfirmationen. 14 børn fra handicapskolen bliver konfirmeret sammen, og bogen har en rørende beskrivelse af det.

Downs syndrom

Problematikken om Downs Syndrom spiller en ikke uvæsentlig rolle i denne roman om abort. På en kvindekonference om etik siger Poul Langers kone: ”Vi bliver et fattigt samfund, hvis vi ikke har plads til dem” (børn med Downs Syndrom) – og hun har så inderlig ret.
I ”Valget” var Poul Langer i gang med at stifte et nyt politisk parti, der kort og godt skulle hedde ”JA” og kun have et programpunkt på dagsordenen: afskaffelse af den frie adgang til abort. I ”Veer” opgiver han denne tanke, men overtaler i stedet to nære venner, Johannes og Jens til at melde sig ind i Kristent Centrum og forsøge at komme i partiets hovedbestyrelse. Det lykkes, men det giver også interne konflikter i partiet. Der er helt tydeligt en klar parallel til Kristendemokraterne og beskrivelsen viser en klar insiderviden. Alligevel er beskrivelsen til tider ukorrekt. Det er ærgerligt, for det svækker det egentlige emne: kampen mod fri adgang til abort.
”Veer” er ikke flot litteratur. Den har slet ikke de sproglige kvaliteter, der skal til. Alligevel er det en vigtig og vægtig roman, der kan være med til at vække den nødvendige debat om fri adgang til fosterdrab til live igen. Derfor hilses den varmt velkommen. Det er vigtigt, at kampen for det ufødte barn fortsætter, og i den kamp kan den være et redskab.

Ketty Dahl: Veer
268 sider
249,95 kr.
Fokal/Forlagsgruppen Lohse