Fællesskab gennem Kristus

Det kristne fællesskab er en tankevækkende, relevant bog til vor tid. Grundkernen i det kristne fællesskab er Kristus som bindeleddet mellem de troende og ikke i udgangspunktet de menneskelige behov, hvilket Bonhoeffer uddyber såvel som fællesskabets væsen.
Hvert afsnit er meget fint sat op med overskrifter, som gør bogen let at læse og måske også kan inspirere til at dykke ned i flere af Bonhoeffers værker (fx Efterfølgelse).
Nymann Eriksen giver i første del af bogen et godt indblik i, hvem den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer var, og den teologi om fællesskab, som han udviklede op til og under Anden Verdenskrig i det nazistiske Tyskland. Dette politiske styre havde afgørende konsekvenser for Bonhoeffers måde at tænke og leve på, for han oplevede, at det var nødvendigt at leve sammen i et kristent fællesskab, hvor man stod fast på Bibelens fundament i stedet for at lade sig forføre af tidens politiske styre. Han oprettede derfor et præsteseminarium for Bekendelseskirken, hvor teologistuderende kunne lære at leve sammen i praksis og dermed få mere lys over den teoretiske undervisning på universitetet. Bonhoeffer så fællesskab som et centralt begreb for at forstå forholdet mellem kirken og verden, og hans tanke om en ny form for klostervæsen har været en ledetråd i bevægelsen New Monasticism, skriver Nymann Eriksen.
Anden del af bogen er et uddrag af Bonhoeffers bog Gemeinsames Leben (”Liv i fællesskab”). Hele det oprindelige værk blev i 1958 udgivet på dansk med titlen Fællesskab af Lohses Forlag og findes på biblioteket. Kun et kapitel fra originalværket er gengivet i Det kristne fællesskab i en nutidig oversættelse, mens de øvrige fire kapitler ikke er medtaget. Forlaget oplyser, at Det kristne fællesskab er en del af en serie, som introducerer klassikerne og er beregnet på en bredere læsergruppe samtidig med, at de udeladte kapitler i højere grad er tidsbundne. Umiddelbart synes jeg, det ville have været godt at genudgive hele bogen i nutidig oversættelse, da der er meget af indholdet, som stadig er relevant. Under alle omstændigheder er Det kristne fællesskab en god appetitvækker til at læse originalværket evt. på engelsk fra Amazon Life Together.

Dietrich Bonhoeffer: Det kristne fællesskab
72 sider • 100 kr. • LogosMedia/Forlagsgruppen Lohse