Det skrevne ord

I min åndelige opvækst er jeg dybt taknemlig for de kristne brødre, der på et tidligt tidspunkt sendtes på min vej, og hvis forkyndelse på kristne møder og stævner blev mig til uvurderlig hjælp.
Lige så stor hjælp, ja, måske større, var den gode, opbyggelige litteratur, jeg i en ung alder ved Guds nåde fik lov at kaste mig over. De kristne forkyndere, jeg dengang kendte, er i de fleste tilfælde nu hjemme hos Herren, og der er ingen video-optagelser af dem, som jeg kan se og høre.
Men det skrevne ord står igen. ”Større er magten i det bly, der blev til skrift, end det bly, der blev til kugler”, skal Georg Brandes have sagt. I dag kan vi tilsvarende sige: ”Større er magten i de computere, der blev til opbyggelig skrift end den computer-teknik der styrer dræbende droner rundt omkring i verden.
Heller ikke apostlen Paulus har vi på nogen Youtube, men hans apostolske breve, indåndet af Herren selv, har vi indenfor rækkevidde til åndelig hjælp og opbyggelse. ”Der står skrevet…” sagde Herren til Fristeren i ørkenen. ”Dette har jeg skrevet til jer…” siger Johannes (1. Joh. 5:13). Det skrevne Guds ord er mere end død skrift, men Ånd og Liv (Joh. 6:63).
Mange af os kender ”klassikeren” med den gudfrygtige kvinde, der blev spurgt, hvordan hun havde det? ”Lige et øjeblik”, sagde hun og åbnede sin Bibel. Og da kom det: ”Jo, tak og lov, det står der endnu!”
”Den forkynder, jeg efterlyser, sagde Dwight L. Moody kort før sin død, ”er den mand, der åbner sin Bibel og forkynder ud fra den!”
Et sådant forhold til Guds ord er en udfordring også for dig og mig!
Jørn Nielsen
H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved