Er vores prøvelser mon selv-forskyldte?

Modelfoto
Modelfoto

Kære Orla Lindskov
Jeg synes ikke livet er en let sag. Jeg er en kvinde på 52. Min mand og jeg har det godt sammen. Vores børn er flyttet hjemmefra. Vi kommer i en god menighed, hvor vi har mange venner. Så langt så godt.
Men – på det sidste er jeg nok kommet i tvivl om mange ting og forhold på grund af den udvikling, tingene har taget i vores menighed.
Der har været så meget forkyndelse, der har gået på emnet, at hvis du bare tror Gud for store ting, så vil du få store ting. At fattigdom, sygdom, arbejdsløshed, problemer i familien skyldes, at du tror, at Gud er en fattig Gud, altså at du ikke tror nok på Gud og Guds ord.
Især får forkyndelsen den drejning, når der skal samles penge ind, når kollektkurven går rundt.
Min mand og jeg har aldrig haft det store overskud, hverken pengemæssigt eller helbredsmæssigt. Men vi har altid klaret den ved bøn. Vi har været hårdt prøvet på mange områder. Vi er i hvert fald ikke blevet sparet for prøvelser. Men nu forlyder det nogle gange næsten direkte, at det har vi faktisk selv været ude om, fordi vi har troet Gud for lidt og for småt. Det forlyder næsten, at vores prøvelser er selv-forskyldt.
Nu vil jeg gerne spørge dig, hvad mener du om denne sag?
Er min mand og jeg helt forkert på den? – Vi er i hvert fald kommet i tvivl om mange ting. Vi har ikke tænkt på denne måde før.
Du må undskylde, at jeg helst vil være anonym. Jeg vil ikke være årsag til ufred i vores menighed. Jeg skriver kun dette brev, fordi jeg oplever ufred i mit sind.
Med hilsen fra
Den Tvivlende

Svar:

Vi undgår ikke problemer i livet

Mange læser Bibelen kun med det ene øje. Når man læser Bibelen enøjet, kan man næsten få hvad som helst ud af den.
Mange læser Bibelen kun med det ene øje. Når man læser Bibelen enøjet, kan man næsten få hvad som helst ud af den.

Kære Tvivlende
Det er ikke første gang, jeg hører, at nogle fortolker Bibelen på den måde.
Det er som om, at de, der gør det, læser Bibelen med kun det ene øje. Når man læser Bibelen enøjet, kan man næsten få hvad som helst ud af den. Så mister Bibelens budskab sin fine balance.
Nogle kristne tror, som du skriver: – at når du har tro eller tro nok, så vil alt flyde let i dit liv. Så får du et liv med få eller ingen problemer og prøvelser. Men jeg vil gerne minde dig om og bede dig huske, at sådan er virkeligheden ikke ifølge Bibelen.
Se blot på Abraham, han havde tro. Men han gik igennem prøvelser i 25 år. Og manden Jakob gik igennem prøvelser i 20 år. Josef gik igennem prøvelser i 13 år. Moses gik igennem prøvelser i 40 år, og Jesu disciple gik igennem prøvelser hele deres liv.
Også troens store mand, Paulus, måtte igennem utallige prøvelser. Det kan du læse om i 2. Korintherbrev kap. 11, versene 22 – 33.
Derfor skal vi som kristne ikke blive nedtrykt, når vi løber ind i prøvelser i vores liv. Giv ikke op og tænk: – ”Jeg har for lidt tro eller endda ingen tro.”
Gud er altid hos dig. Også når du løber ind i prøvelser. Alt vil samvirke til noget godt for dig, også prøvelser.
Gud vil give os af sin styrke, mens prøvelserne står på. Derfor skal vi ikke under prøvelser løfte hænderne opgivende og sige: – ”Gud har forladt mig.” – For det har han netop ikke. Under prøvelser er han dig allernærmest.
Tænk også på, hvad Paulus skriver om menighederne i Makedonien i 2. Korintherbrev kap. 8, versene 1 og 2, her står:
– ”Brødre, vi vil gøre jer bekendt med den nåde, Gud har vist menighederne i Makedonien: Under stor prøvelse og trængsel er deres overstrømmende glæde og dybe fattigdom strømmet over i den rigeste gavmildhed.”
Tænk dig, de menigheder, som Paulus roser, de var dybt fattige. Det er så den ene side af sagen.
På den anden side fortæller Bibelen os også, at når vi står fast på Guds løfter og har tro, vil Gud aldrig skuffe os. Han vil give os alt, hvad vi trænger til, endda rigeligt. Endda rigeligt nok til, at vi også kan udøve god gerning.
Her er vi så ved den mærkelige bibelsk balance. Den er nok helt uforståelig for mennesker med verdslig tankegang: – Der er ikke noget forkert ved at være fattig. Men der er heller ikke noget forkert ved at være rig.
Dog er Bibelens konklusion, at rigdom i Gud er det vigtigste. Penge, gods og guld uden Gud er direkte farligt for vores liv. Derfor skal de, der forkynder, vogte sig for ikke at blive alt for optaget af penge og det materielle.
Jeg håber, at mit svar kan hjælpe dig til at fastholde et balanceret syn på Bibelens budskab.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Kære Orla
Jeg vil gerne sige dig inderlig tak, fordi du gennem forbøn på møder og gennem en såkaldt salvedug har hjulpet min gode veninde ud af alvorlig psykisk sygdom.
Jeg ved ikke, hvor hun ville have været i dag uden din hjælp.Jeg er nu også begyndt at læse Udfordringen i vores kirke. Hvor er det dog spændende, hvad Gud gør.
En hjertelig hilsen med en stor tak.
Veninden

Min oplevelse:

Kære Orla Lindskov
Jeg skylder dig en stor tak, som jeg hermed sender dig i dette brev.
Anledningen er, at mit knæ, som i flere år har haft store problemer med slidgigt, nu er helbredt fuldstændigt.
Jeg har døjet med store smerter, både når jeg gik, sad eller lå ned. Men du sendte mig en salvedug, som jeg gik med på mit knæ i en måned. Stille og roligt forsvandt smerter og ubehag lidt efter lidt.
Mit knæ er nu fuldstændigt helbredt. Det kan jeg sige, for jeg har ventet med at skrive til dig i tre måneder, fordi jeg ville være helt sikker på, at helbredelsen holdt. Det gjorde den. Gud ske tak og lov.
Kh. fra
M.

Min oplevelse:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Til Orla Lindskov
Jeg er en mand på 48 og har døjet med tics lige fra jeg var dreng og oplevede nogle slemme ting i skolen.
Derfor skrev jeg til dig for at få en salvedug til at lægge under min hovedpude. Den har sandelig virket. Mine tics er stort set forsvundet til min store glæde.
Med venlig hilsen fra
En mand på 48

 

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: