Lad dig forvandle gennem – sindets fornyelse

Den dovne hader følelsen af utilfredshed med livet, men vil ikke opgive sit fjernsyn for at få noget til at ske.  Først når vi vælger at følge Guds højere vej for vores liv, kan vi få del i den forvandling, Gud ønsker at se i vores liv.
Den dovne hader følelsen af utilfredshed med livet, men vil ikke opgive sit fjernsyn for at få noget til at ske.
Først når vi vælger at følge Guds højere vej for vores liv, kan vi få del i den forvandling, Gud ønsker at se i vores liv.

I dette afsnit af ’Sindets fornyelse’ beskriver Casey Treat i nøgle 22-24 den forvandling, som Gud ønsker at se i vores liv. Gud vil give os noget meget bedre end det, vi frygter at opgive.

Tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne (Rom. 12:2).

Som vi tidligere har fastslået, betyder forvandling at blive forandret i sin form, at blive fuldstændig anderledes, at gennemgå en metamorfose eller at ombytte en form med en anden.

Som en sommerfugl

En larve gennemgår en forvandling, som får den til at blive noget andet end det, den var. Når den er blevet forvandlet, kryber den ikke længere på grene og blade. Den flyver gennem luften. Den har ikke længere en lang, håret krop. Den er en vidunderlig sommertugl.
Det er den form for forvandling, Gud ønsker i vores liv. Når vi kommer til ham, er det ikke for at tilslutte sig en religion eller for at have noget at foretage sig søndag formiddag. Nej, vi kan faktisk blive en helt ny slags person – en ny skabning, som Paulus sagde i 2. Kor. 5:17:
”AItså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!”
Selvfølgelig er dette ikke en fysisk forandring. Der sker en åndelig og mental forandring, når vi fornyer vores sind til overensstemmelse med Guds ord.
Forvandlingen af vores sind får os til at være anderledes end dem, der er i verden. Vi har en ny måde at tænke på, en ny måde at handle på, et nyt perspektiv på livet og ny styrke og kraft.
Vi går ikke længere igennem de samme varskeligheder og problemer. Når problemerne kommer, står vi over for dem med Guds ord og Guds Ånd, og vi overvinder dem i stedet for at blive overvundet af dem.

Nøgle nr.22 til sindets fornyelse:

Vi kan ombytte vores mangel med Guds overflod.

Den forvandling, Gud ønsker at skabe i sine børn, begynder i vores ånd, når vi bliver født på ny. Forandringen skal imidlertid fortsætte på sjælens område, hvis vi skal fuldføre det, Gud har bestemt for os. Læg mærke til, at Rom. 12:2 siger, at vi kun når Guds fuldkomne vilje, hvis vores sind bliver fornyet.
Paulus siger også i Kol. 3:1-5, 9-10:
Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud.
Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, Iidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse.
Lyv ikke for hinanden, for I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger og iført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse.

Ny livsstil

I disse afsnit beskriver Paulus den store ombytning af det kødelige sinds golde tankegang med Guds tankegang. Den store ombytning involverer, som Paulus siger, at aflægge det gamle menneske og iføre sig det nye, som er fornyet i kundskaben om Gud.
Vi opgiver den gamle livsstil og modtager en helt ny måde at leve på. Vi forlader djævelens rige og går ind i Guds rige. Vi ombytter vores gamle måde at tænke og handle på med en helt ny måde. Vi ombytter vores mangel med Guds overflod.
Paulus siger, at dette nye menneske er genskabt i overensstemmelse med Kristi billede:
”For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre” (Rom. 8:29).
Når vi ombytter vores veje med hans veje, begynder vi at erfare dette højere niveau i livet, som Paulus taler om. Vi bliver ikke længere kontrolleret af denne verdens tanker, holdninger, ønsker og handlinger, men vi løfter os op til en ny kontrolinstans – Ånden og Guds ord.
Es. 55:7-9 siger:
Den ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske sine planer og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed, tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren; for så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje og mine planer over jeres planer.
Herren siger til os, at når vi giver afkald på vores gamle tanker og veje til gengæld for hans, så kan vi leve på et højere niveau i livet.
Men for at erfare Guds veje er vi nødt til at forny vores sind med Guds tanker.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Nøgle nr. 23 til sindets fornyelse:

Når vi fornyer vores sind med Guds højere tanker, begynder vi at erfare Guds højere veje.

Vers efter vers i Guds ord siger til os, at hvis vi ønsker at få vores sind i overensstemmelse med Guds tanker, så skal vi forny vores sind, så det bliver på linje med Guds ord. Når vi gør det, begynder vi at rejse os op til hans højere liv.
Det er en stor forvandling. Vi giver ham vores lave liv og får hans høje liv. Vi giver vores død og får hans liv. Vi giver vores synd og får hans retfærdighed. Vi giver vores sygdom og får hans helbredelse. Vi giver vores fattigdom og får hans rigdom. Når vi giver slip på det, der er vores i det naturlige område af livet, modtager vi, hvad der er hans på det overnaturlige område.
Jesus udtrykte den store ombytning på denne måde:
”Den, som vinder sit (Iavere) Iiv, vil miste det (det højere liv), og den som mister sit (lavere) liv for min skyld, vil finde det (højere liv)” (Matt.10:39 oversat fra The Amplified Bible).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Guds vej er bedst

Der er så mange mennesker, som er bange for at give slip på det, der er deres, for at modtage, hvad Gud vil give dem. De ved, at det, de har, ikke er meget, men det er alt, hvad de har. Derfor hænger de fast ved det. Selv om dette ikke giver dem det liv, de ønsker, hænger de fast ved det.
Alkoholikeren hader sin sprut, men vil ikke slippe den.
Den fattige hader sin fattigdom, men vil ikke ændre den livsstil, som holder ham fast i fattigdommen.
Den overvægtige hader sin fedme, men vil ikke gøre det, der kræves for at komme af med den.
Den dovne hader følelsen af utilfredshed med livet, men vil ikke opgive sit fjernsyn for at få noget til at ske.
Mennesker holder fast ved det kødelige liv og opgiver daglig Guds højere liv.
Jesus sagde, at du er nødt til at komme af med det gamle vinskind, før du kan modtage den nye vin.
Sommetider hænger vi fast ved den lavere livsstil, selv om vi ved, at Guds højere vej er bedre. Vi er trætte af den gamle vin, men vi er ikke parat til at tage imod den nye.
Derfor er der nødt til at komme et tidspunkt i livet, hvor du ikke kun er træt af den gamle, men hvor du er også parat til at gøre hvad som helst for at få den nye.

Nøgle nr. 24 til sindets fornyelse:

Først når du slipper det lave liv, kommer du til at leve det højere liv.

Hvis du er færdig med at leve dit liv på et lavere niveau og ønsker at leve Guds højere liv, så vil du komme til et punkt, hvor du vil foretage ombytninger, uanset hvad prisen er.
Du vil sælge alt, brænde broerne bag dig, give slip på dig selv og gå efter det. Nu er du nået dertil, hvor du er i en proces med at komme ind i Guds fuldkomne vilje og se den bestemmelse, han har for dig.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fremad med Gud

Det er risikabelt, det er skræmmende, og det er et nyt territorium. Men det er det mest spændende og lønnende skridt, du nogen sinde vil komme til at tage.
Da jeg flyttede ind på rehabiliteringscenteret og begyndte at opbygge et nyt liv, forlod jeg alle gamle venner, alle gamle vaner og endog min familie for en tid for at begynde et nyt liv.
Jeg måtte miste mit lavere liv, før jeg kunne finde det højere. Det var bestemt ikke let, men det er den bedste ombytning, jeg nogen sinde har foretaget.
I dag bevæger jeg mig fremad sammen med Gud og foretager den ombytning hver dag, og jeg planlægger at fortsætte med det resten af mit liv.
Jeg er ikke fremme endnu. Jeg bliver aldrig færdig, og jeg ønsker aldrig at holde op. Jeg håber nu, at du også er inspireret til at foretage denne store ombytning!

Artiklen er skrevet af Casey Treat og stammer fra bogen ”Sindets fornyelse” (Alstrups forlag på dansk). Casey & Wendy Treat har bl.a. grundlagt Christian Faith Center i USA og er internationalt anerkendte undervisere.
Artiklen er skrevet af Casey Treat og stammer fra bogen ”Sindets fornyelse” (Alstrups forlag på dansk). Casey & Wendy Treat har bl.a. grundlagt Christian Faith Center i USA og er internationalt anerkendte undervisere.

Skridt til personlig forvandling

1. Hvordan finder forvandling sted ifølge Rom. 12:2? ________________________________
2. Forandring begynder i ________men skal fortsætte i sjæIen eller ___________ område.
3. Hvilke særlige tanker fra Gud har fået mit liv til at løfte sig op på et højere plan?
_____________________________________________________________________________
4. Hvilke dele af det gamle menneske eller lavere liv har jeg hængt fast ved, så det
har standset min vækst og forandring? __________________________________________
5. Hvordan har jeg det med risikoen ved at ombytte det, jeg har, med det, Gud har?
______________________________________________________________________________