Neutral og identitetsløs

Af Dorthe Ullemose, DF Næstformand i udvalget for børn og unge.
skårupøre strandvej 100 
5881 skårup
Det er vigtigt for børns dannelse, at Folkeskolen bygger på et kristent grundlag og fastholder og viderefører de traditioner, der er forbundet med den kristne tro. De kristne kulturværdier er en del af det at bo i Danmark. Dannelse er læring for livet.
Dannelse kan ikke måles og vejes ved en PISA-undersøgelse. Den giver ikke nødvendigvis faglige kompetencer og konkurrencedygtighed, men den giver en evne til at forstå livet gennem nysgerrighed, refleksion og deltagelse.
Dannelse handler også om at finde ud af, hvem man er, hvor man står, og hvad man tror på. Hvis faget kristendom i fremtiden forsvinder, konfirmationsundervisningen bliver fjernet som nu fra undervisningstiden, og folkeskole og folkekirke holder op med at samarbejde, er der mange børn, der vil vokse op uden at kende til de kristne grundfortællinger som fx den barmhjertige samaritaner eller den fortabte søn.
Derfor er det for mig uacceptabelt, at man kan fravælge kristendomsundervisningen, og at nogle folkeskoler ikke længere tager eleverne med i kirke op til jul. Skolerne skal holde fast i de kristne traditioner ved højtider som jul, påske, og pinse og ikke ændre eller undlade at gennemføre de traditioner, folkeskolen plejer at gennemføre ved højtiderne, og som folkeskolen har holdt fast i gennem generationer.
Flere skoler forbyder fadervor og salmesang, fordi man er bange for at støde nogen, der ikke er kristne. Hvad er det for en skræmmende udvikling, hvis almindelige danskere er bange for deres egen skygge og derved forsøger at fjerne de kristne værdier?
Det er en besynderlig kristendoms-forskrækkelse, der har sneget sig ind i samfundet. Man forstiller sig en fornærmelse blandt andre trosretninger, og så søger man ukritisk at løse dette problem til skade for alle. For stik imod hensigten skaber man formentlig unødvendige kløfter mellem de religiøse grupper i samfundet. Det er det, jeg anser for at være et af nutidens største samfundsproblemer. At nogle kræfter søger en totalt neutral og identitetsløs folkeskole.
(Forkortet, red.)