Overtrædelse af præsteløftet

Af Kristen Nørgaard Kristensen, Bryggerparken, 44450 Jyderup

Biskop Marianne Christiansen og de folkekirkepræster, der opfordrer byrådet i Haderslev til at tillade opførelsen af en moské med minaret og kuppel, overtræder den del af præsteløftet, der bl.a. siger: ”Fremdeles, at jeg efter evne vil modarbejde misbrug af nådens hellige midler og bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse (min fremhævelse), samt at jeg troligt vil arbejde for ungdommens kristelige oplysning og vejledning.”

Disse præster har højt og helligt lovet at bekæmpe sådanne lærdomme som islam, der i allerhøjeste grad strider mod folkekirkens trosbekendelse. – Da man ikke kan stole på disse ”præster”, der ikke holder, hvad de har lovet, bør man ”forsage dem og alt deres væsen”, vende dem ryggen og fradømme dem ”kjole og krave”.