Er der et formål med sygdom?

Rainy DayKære Orla Lindskov,
Jeg er en kvinde, som skriver til dig, fordi jeg er syg. Derfor lyder mine spørgsmål i al sin enkelthed således:
– Er Gud på en eller anden måde involveret i vores sygdomme? Og tjener vores sygdomme et formål?
Jeg vil være taknemmelig, hvis du finder tid til at svare på mine spørgsmål.
Venlig hilsen
En syg kvinde

Svar:

Gud er ’din læge’

Du spørger, om Gud på en eller anden måde er involveret i vores sygdomme? – og om vores sygdomme tjener et formål?
Ifølge Jesu undervisning og ifølge det ny Testamente er det ikke Gud, der gør mennesker syge. Lad os allerførst slå det fast. Bibelen kalder endda Gud for ”Herren din læge”.
Så på den måde involverer Gud sig i vore sygdomme, nemlig som læge.
Han ønsker at helbrede os. Det var Jesu arbejde og tjeneste også et tydeligt eksempel på.
Men vi kan så spørge: ”Hvor kommer da sygdom fra?” – Altså når det ikke er Gud, der gør os syge.
Sygdom er de onde kræfters værk, og sygdom kom ind over menneskeslægten ved Syndefaldet sammen med døden og en lang række andre ulykkelige ting.
Dog skal det hertil siges, at vi som mennesker også selv kan medvirke til at blive syge. Vi kan nemlig som mennesker påføre os selv sygdom, eller straffe os selv med sygdom, kan man næsten sige.
Det gør mennesker fx ved en forkert måde at leve på. Den slags sygdom kalder lægerne for ”livsstils-sygdom”.
Aids-sygdommen et skræmmende eksempel herpå. Aids-sygdommen har mennesker påført sig selv ved løsagtighed i det seksuelle. Dette gælder dog ikke alle med den sygdom. Fx er nogle blevet smittet gennem blodtransfusioner.

Du spørger også, om vores sygdomme tjener et formål?
Det vil de fleste, der har prøvet sygdom nok svare nej til. Det er jo aldrig sjovt at være syg. Sygdom vil man helst have overstået hurtigst muligt. De fleste opfatter sygdom som noget formålsløst.
Men vi må i farten ikke glemme, at Gud faktisk ønsker at bruge vores sygdomsperioder til noget godt.
Gud ønsker først og fremmest, at vi skal blive helbredt, men han ønsker også, at vi under sygdom skal komme nærmere til ham. Mange, der aldrig tidligere havde haft tid til det, fandt således tid til at søge Gud under sygdom.
Som kristne bliver vi nemlig ikke automatisk skånet for sygdom og lidelse. Men vi har den tro, at Gud vil bevare os igennem.
Helt grundlæggende tror vi, at vi har ret til at søge Gud for helbredelse og udfrielse. Når vi så gør det, vil Gud gøre noget godt for os og med os, mens vi venter på helbredelse. Mens vi afventer Guds time for vores helbredelse.
I sammenhæng med dit spørgsmål, om sygdom tjener et formål, da er det interessant at lægge mærke til, at Bibelen skelner mellem to slags mennesker: Nemlig mellem de mennesker, der elsker Gud, og dem, der ikke gør.
Dette forhold er Paulus inde på i Romerbrevet kap. 8, vers 28, hvor han skriver: – ”Alle ting samvirker til gode for dem, der elsker Gud.”
Det er faktisk et mægtigt løfte om, at Gud vil få noget godt ud af alt, som rammer os, også af sygdom. Men altså kun når vi elsker ham. Det er altså et løfte, der ikke gælder alle.
Hvem er det så, der elsker Gud, kan vi spørge?
Kort sagt må det være dem, der tror på Guds elskede søns navn.
Jeg vil slutte med at sige, at mens vi venter på udfrielse og helbredelse, har vi muligheden for igen og igen ”at kaste alle vor bekymringer på ham, som har omsorg for os.”
Det læser vi i 1. Petersbrev kap. 5, vers 7. – Mens vi venter på helbredelse, angribes vi nemlig tit og ofte af tvivl, bekymringer og frygt. Det kan mange syge vidne med om.
Jeg håber, at mine svar angående sygdom kan give dig opmuntring; men også trøst.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Brev 2:

Kære Orla Lindskov
Jeg vil meget gerne fatte mig i korthed. Derfor skriver jeg et meget kort brev til dig.
Jeg har altid haft svært ved at bevare et optimistisk livssyn. Jeg har altid frygtet for sygdom, og jeg har da heller aldrig været rigtig rask. Men er der en højere mening med lidelse?
Er lidelse noget værdifuldt?
Jeg synes, at der har været så meget sygdom i min familie. Både min far og mor har lidt meget under sygdom.
Venlig hilsen
S.

Svar 2:

Syndefaldet førte til lidelse

Kære S.
Du spørger om lidelsens mening, og om lidelse kan være noget værdifuldt?
Jo, lidelse kan være noget værdifuldt.
Her tænker jeg først og fremmest på den lidelse, Jesus frivilligt påtog sig for vores skyld. Det blev til frelse og helbredelse for ethvert menneske, som tror på ham.
Der er også mange, som i tidernes løb frivilligt har påtaget sig lidelse og afsavn for andres skyld, og det er selvfølgelig også værdifuldt.
Generelt tror jeg dog kun, at vores menneskelige lidelse kan blive til noget værdifuldt, hvis vi overgiver den til Gud.
Bibelen siger jo, at alting samvirker til gode for dem, som elsker Gud. Det er jeg inde på i det første svar i denne Brevkasse.
Ellers kan lidelse hos mennesker få den virkning, at de bliver bitre og finder livet meningsløst.
Lidelsen kom ind over menneskeslægten ved Syndefaldet. Den var en af Syndefaldets dårlige frugter.
Men vi har ret til at kæmpe imod disse frugter i Jesu Kristi navn på samme måde, som Jesus Kristus selv bekæmpede Syndefaldets frugter. Herunder altså også sygdom, smerte og lidelse af enhver art.
En god måde at kæmpe den kamp på, er gennem bøn og forbøn. Men også gennem aktiv gerning, hvor det er muligt.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:

 Kære Orla Lindskov

Tak for forbøn for os på dine møder. Tak også for salvedugene. Det er fantastisk, som Gud har grebet ind i vores familie med lægedom til både vores indre såvel som til vores ydre sygdomme og svagheder.
Må Gud velsigne dit arbejde fortsat.
Kh.
En mor


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:

Kære Orla Lindskov
Jeg har en salvedug liggende under mit lagen. Du sendte den til mig i 2002, da jeg var i behandling for kræft.
Jeg har altid været glad for den salvedug, og jeg tror, at den har været medvirkende til, at jeg blev rask.
Med venlig hilsen
A.