Vil ændre verden gennem bøn

Aglow-forkvinde Inger Porsen talte om at være positiv og ikke lade det negative få overhånd.
Aglow-forkvinde Inger Porsen talte om at være positiv og ikke lade det negative få overhånd.

Ca. 200 kvinder og en mindre gruppe mænd deltog i weekenden i en konference i Kolding arrangeret af bevægelsen Aglow.

Temaet var ”World Changers” (verdensforandrere) med undertitlen ”…i HANS nærvær”.
Og af formand Inger Porsens oplæg fremgik det, at:
– Vi vil være med til at forandre verden til at blive et bedre sted. Hvordan gør vi det? Ved at du og jeg bliver forandret – og det sker kun i Guds nærvær.
I programmet var der både inspirerede taler af det unge israelske par Liat og Cody Archer og af Aglow-formand Inger Porsen og inspireret lovsang og tilbedelse af Kim Wenham og bandet Spearhead.
Aglow blev stiftet i 1970’erne af fire amerikanske kvinder, som mødtes ved et køkkenbord for at studere Bibelen og bede sammen. I dag findes der Aglow-grupper i 170 lande, og hver måned mødes ca. 200.000.
I disse år vokser Aglow især i de tidligere kommunistiske lande samt i Centralasien og Afrika, mens man i Danmark forsøger at involvere en ny generation.
Aglow har gennem årene udviklet sig – til i dag også at ville befri islams kvinder og at ville støtte det jødiske folk.
Derfor havde man også inviteret det kristne israelske par Liat og Cody Archer fra partner-organisation Revive Israel.
Liat talte specielt om en forsoning af mænd og kvinder og en bevidstgørelse om kønnenes særlige styrker. Hun revsede kvinderne for at have taget mændenes ansvar fra dem, så de er blevet nogle ansvarsløse mænd. Og modsat blev der også lagt op til, at mændene omvendte sig fra synd og påtog sig det ansvar, de har.
Cody fortalte om det moderne Israel, hvor kun en lille del af befolkningen er religiøst ortodokse, mens rigtig mange er involveret i nyreligiøse bevægelser og mystisisme.
Ganske få i Israel kender Bibelen. De ortodokse er mere optaget af at læse afdøde jødiske rabbineres udlægning af lovbudene end af at læse i selve Bibelen. Derfor går de op i regler og former i stedet for at fatte, hvad budskabet fra Gud i Gamle Testamente drejer sig om.

Cody og Liat Archer talte begge på konferencen. Han er canadier, hun er israelsk jøde. Og de forsøger at fortælle moderne israelere om deres kristne tro på Yeshua (Jesus) som Messias.
Cody og Liat Archer talte begge på konferencen. Han er canadier, hun er israelsk jøde. Og de forsøger at fortælle moderne israelere om deres kristne tro på Yeshua (Jesus) som Messias.

Men efterhånden menes ca. 15.000 israelere at være Yeshua-troende messianske jøder. Dvs. en form for kristne, som samtidig lægger vægt på, at Yeshua (det jødiske navn for Jesus) er opfyldelsen af de mange Messias-løfter i Gamle Testamente.
Disse messianske troende kan imidlertid ikke missionere frit, og de mødes af stor modstand og mange misforståelser fra andre jøder. Alligevel vokser antallet af kristne jøder.
Og Cody Archer mener, at hele det jødiske folk snart vil blive overbevist, når Jesus kommer tilbage for at bortrykke de kristne.
Da Cody blev spurgt, hvordan de kristne i Israel ser på de forskellige fredsforhandlinger, svarede han: ”Vi ler!”
– Der er ikke mange i Israel, der tror at Kerry eller andre nogensinde vil få skabt en virkelig fred med palæstinenserne. Jeg kunne have lyst til at spørge Obama, om han véd, hvad der står i Koranen om jøderne og de kristne? Hvordan tror han, det er muligt at indgå en fred med en religion, som kalder Israel for den lille satan og USA for den store satan? Vi ved, at nogle muslimer ønsker fred. Men et stort flertal er fortsat indstillet på aggression og vold, sagde Cody, der selv er canadier.
– Kun Jesus kan skabe virkelig fred, fastslog Cody, der kunne fortælle om voksende forståelse blandt de kristne jøder og kristne arabere.