Danske volontører gør stærkt indtryk

s22_tre ungeIkke en eneste volontør har aflyst at rejse til Israel, selv om der er krise.

Situationen i Israel har på det sidste været meget ustabil, men ikke en eneste dansk volontør fra Ordet & Israel har aflyst, siger projektkoordinator Ellen Hessellund Mikkelsen.

I Israel skal de unge volontører hjælpe handicappede og sætte lejligheder i stand.
– Krigen mellem Israel og Hamas har ikke medført et eneste afbud, hverken til vores volontørprogrammer eller til Discipelskolen, fortæller landssekretær Torben Mathiesen.
– Når vi snakker med folk hernede, får vi mange undrende spørgsmål om, hvorfor vi er her netop nu.
Når vi fortæller om, hvad vi laver, bliver vi mødt med varme og taknemmelighed, fordi de oplever, at mange andre i Vesten vender sig imod dem, fortæller Lene Haahr, som er en af Ordet & Israels faste medarbejdere i Jerusalem.
– Vi vil gerne være et vidnesbyrd for jøderne om kristne, som gør noget godt, fordi vi tror på Jesus, siger Ellen Hessellund Mikkelsen. Hun er projekt-koordinator for Ordet & Israel.
– De, som tager imod hjælpen, oplever det, vi gør, som positivt. Ofte er de overraskede over, at vi er kristne, fordi de har et andet billede af kristne.

Et særligt tidspunkt

Ellen Hessellund fortæller, at Ordet & Israel har udsendt 53 personer til Israel.
– Hvis udenrigsministeriet havde frarådet os det, havde vi ikke gjort det, fortæller hun.
– Israelerne føler, at de har alle imod sig, så de kan ikke forstå, hvorfor danskerne ikke tager hjem.

Taknemmelighed

Organisationens mål er at vise næstekærlighed gennem hjælpen.
– Vi har fået Bibelen og Jesus fra jøderne, så vi vil gerne give det tilbage til jøderne, som vi har fået, siger Hessellund.
Volontørerne hjælper fattige enker, maler og sætter lejligheder i stand samt passer børn i institutioner, der både er for almindeligt fungerende børn og handicappede.
Derudover har organisationen et værksted for handikappede. Her kommer både jøder og arabere.

Spredt ud over Israel

Volontørerne arbejder i Jerusalem i Joffi-huset og i nord Det Danske hus i nærheden af Tiberias i byen Poriya.
Organisationen vil ikke kalde sig missionerende, men samarbejder med de messianske (Jesus-troende) jøder i Israel.

Lene og Martin Haahr er lederpar i Joffihuset i Jerusalem. De skal være værtspar for de mange, som kommer i huset.
Lene og Martin Haahr er lederpar i Joffihuset i Jerusalem. De skal være værtspar for de mange, som kommer i huset.
Sonja og Filip Peters-Lehm Eero er lederpar i Det Danske Hus i Poriya, hvor der er discipelskole samt kortere kurser.
Sonja og Filip Peters-Lehm Eero er lederpar i Det Danske Hus i Poriya, hvor der er discipelskole samt kortere kurser.