Hvordan indtager vi byerne med bøn?

Udfordringen fortalte om Päivi i uge 5, da hun besøgte Bedehus.dk’s konference. Nu er hun inviteret til Ribe for at tale til danske forbedere
Udfordringen fortalte om Päivi i uge 5, da hun besøgte Bedehus.dk’s konference. Nu er hun inviteret til Ribe for at tale til danske forbedere

Finske Päivi Heikkila fik en vision om at indtage Finland med bøn – kommune for kommune. Nu er hun inviteret til Ribe for at undervise danske forbedere om at bede for deres byer.

Bedehus Danmark har på initiativ af Ribe Huskirke inviteret den finske forbønsleder Päivi Heikkila til Danmark for at undervise mere konkret i, hvordan kristne kan ”indtage” deres byer med bøn.

Seminaret foregår den første weekend i oktober.
– Seminaret har til formål at give undervisning og inspiration, samt at udruste forbedere til en styrket forbønsindsats i byerne. Vi tror på, at Gud ved sin Ånd har givet inspiration til denne indsats og også kalder forbedere til at rejse sig i by efter by for sammen at bane vej for et åndeligt gennembrud i Danmark, siger Tracy Skondin, en dansk-amerikaner, som er leder i Ribe Huskirke.
Päivi Heikkilä fik i 1998 kald til at rejse bøn i byerne i Finland, hvilket lagde grunden til, at der 10 år senere, i 2008, samledes en 10.000-tallig skare af forbedere fra samtlige kommuner i Findland på et stadion i Turku.
Päivi har også skrevet bogen “The Lord will give you the City”, en håndbog for forbedere, som vil kunne købes på seminaret.
Udfordringen bragte et interview med Päivi Heikkila den 30. januar i avisen uge 5. Interviewet kan findes på hjemmesiden: udfordringen.dk
Inspirationen fra Päivis bøn for Finland førte til, at Udfordringen opfordrede til at oprette bedegrupper i alle danske kommuner. (Se herunder.)

Programmet
Programmet for fredag-lørdag d. 3.-4. oktober er:

Fredag d. 3. kl. 19.00.
1. del. Vision for at indtage landet, by for by.

Lørdag d. 4. kl. 09.00.
2. del. Hvordan beder man for en by.
Bønnesektion.
kl. 12.00 Frokostpause.
kl. 13.30 3. del. Betydningen af altre – fæstningsværker/åndelig krigsførelse.
Bønnesektion.
kl. 15.30 Kaffepause
kl. 16.00 Find din plads.
Personlig betjening
kl. 17.00 Seminaret slutter.
Henri.