De bedste film (2): En vinder?

s15_nvWinWinDVDAf Niels Jørgen Vase

Win Win er en lille film om de store skader, penge kan afstedkomme i menneskers liv.

Mike er pensionist-advokat og gift med Jackie, der ved, hvor skabet skal stå, og de har to døtre, hvoraf den ældste ved, hvordan hun skal sno sin far. Mike kæmper for at få det hele til at hænge sammen, og det er ikke nemt, når forretningen ikke kører. Han bliver gjort opmærksom på, at en af hans klienter, den halv-demente Leo, har masser af penge, og at man som værge for ham kan få 1500 $ om måneden. Det er for fristende for Mike at påtage sig værge-hvervet, og det kunne umiddelbart se fornuftigt nok ud, men det skulle han aldrig have gjort. ”Velgørenhed” – for mammons skyld – er ikke smart, og det er slet ikke smart, når man fortier det for sin kone.
Efterhånden som historien skrider frem, bliver man klar over, at Leo tilsyneladende har været noget af en pengepuger og ret ligeglad med sin datter, Shelley, der er blevet narkoman – en form for reaktion på eller kompensation for manglende kærlighed – og i en ung alder har fået en søn, Kyle, som ikke har noget til overs for sin mor og som ganske ung flygter for at finde sin morfar. Kyle har afreageret for sin kærlighedsløse opvækst ved at blive en god bryder – indtil han er blevet smidt af holdet pga. småkriminel adfærd.
Et vendepunkt i filmen indtræffer, da Mike finder Kyle siddende på Leos trappesten. Det sætter en kædereaktion i gang, som bliver noget af en prøvesten for Mike, og da han bliver konfronteret med sin selviskhed, bliver det hans forhold til Kyle, der bliver afgørende. Han må bede om tilgivelse og give afkald på de 1500 $. Han ofrer meget – for Kyles skyld.
Win Win er blandt de fem øverst placerede på Christianity Today’s to lister over bedste film i 2011, både kritikernes og den, der gælder de mest forløsende film. Tre andre film har opnået samme flotte placering: Om guder og mænd (anmeldt uge 9/2012), The Tree of Life (anmeldt uge 9/2012) og Hugo (anmeldt uge 15/2012).
I begrundelsen for, at Win Win er en af de mest forløsende film i 2011, fremhæves den måde det moralske dilemma, der følger af at kunne vælge mellem, hvad der er rigtigt og forkert, bliver behandlet på. Umiddelbart syntes jeg, den var lidt tynd, fordi filmen slutter, som den gør. Slutscenen viser nemlig, at den gode Mike ikke har taget ved lære af sine fejl – men måske skal den netop vise, at det er så menneskeligt at begå den samme dumhed igen og igen – og at Guds nåde er ny hver morgen? Der er stadig en vej videre frem, og Mike har allerede vist, at han kan gå den – også selv om den bliver tung …

Win Win (DVD) • 102 min.