Kristus er Kongen

s15_jcKellerKongenTimothy Keller, ”det 21. århundredes C. S. Lewis”, rejser spørgsmålet: Hvor meget – eller lidt – konge er Kristus i dit liv?

Den presbyterianske præst og forfatter Timothy Keller er blevet kaldt det 21. århundredes C. S. Lewis, fordi han har en unik evne til at forklare kristendommen, så den bliver både forståelig og vedkommende for moderne mennesker.

I Kongen lægger han et typisk presbyteriansk snit i sin beskrivelse af Jesus som kongen, der gav afkald på sin suveræne guddommelige status i fællesskab med Gud for at opfylde Guds retfærdighed gennem sit offer og derved bringe livsforvandlende nåde til mennesker, som erkender behovet for denne.

Studie i Markusevangeliet

Med afsæt i ”action-evangeliet”, Markusevangeliet, folder han beretning efter beretning ud. Det er ikke bare god teologi, men også meget lærerigt; når han forklarer baggrunden – kulturen, skikkene, de religiøse fraktioner osv.- åbner historierne sig på en ny måde selv for den garvede bibellæser. Keller viser således, at det er muligt at læse Bibelen med historiske briller, uden at den falder fra hinanden i forhold til troværdigheden. Faktisk vil den nærmere granskning af evangeliet vise, at der er en rød tråd, som løber igennem kapitlerne, lige fra det første kapitel, der starter med: Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds Søn … – og til Jesus vender tilbage til Himmelen. Fra Konge til Kors. Fra vugge til grav. Fra død til opstandelse. Intet er tilfældigheder, men fra begyndelsen den mission, som Jesus kom til Jorden for at fuldføre: at bringe mennesker tilbage til fællesskabet med Gud selv.

Betaler prisen

Skyld skal altid betales af nogen. Og sand kærlighed koster altid et offer. Det er sandheder og ikke nyheder, men Keller har en fantastisk evne til at gøre det håndgribeligt.
Keller forklarer, hvordan den stedfortrædende død både er en personlig nødvendighed – fordi den sande kærlighed befrier os fra trangen til manipulation og hangen til anerkendelse – og sætter os fri til at elske uegennyttigt og i sandhed. Samtidig er det også en juridisk nødvendighed, fordi enhver skyld må betales – set i retfærdighedens lys – enten af skyldneren i form af straf eller af den, skylden er begået imod i form af tilgivelse. Men i tilgivelsen tager den forurettede gælden på sig og må selv undgælde for skylden. I juridisk forstand kan skyld ikke bare forsvinde, fordi man lukker øjnene for den. Endelig er den stedfortrædende død nødvendig i kosmisk forstand, og her synes jeg, et citat fra bogen vil være passende:
”Korset afslører verdens systemer som korrupte, fordi de tjener magten og undertrykkelsen i stedet for retfærdigheden og sandheden. Ved at dømme Jesus, dømte verden sig selv. Jesu død demonstrerer ikke blot verdens moralske fallit, men viser også, hvordan Gud og hans rige er. Jesu død var hverken en fejl eller en fiasko. Ved at underkaste sig døden som straf brød han dens greb om ham selv og om os” (s.128).

Mere end bibelstudie
Timothy Keller er født og opvokset i Pennsylvania og uddannet ved Bucknell University, Gordon-Conwell Theological Seminary og Westminster Theological Seminary. Han var præst i ni år ved West Hopewell Presbyterian Church i Virginia, inden han i 1989 blev præst ved Redeemer Presbyterian Church på Manhattan.
Timothy Keller er født og opvokset i Pennsylvania og uddannet ved Bucknell University, Gordon-Conwell Theological Seminary og Westminster Theological Seminary. Han var præst i ni år ved West Hopewell Presbyterian Church i Virginia, inden han i 1989 blev præst ved Redeemer Presbyterian Church på Manhattan.

Kongen er imidlertid meget mere end et bibelstudie, det er en stærk bog, som gang på gang udfordrer læserne til at lade frelseren blive kongen i deres liv. Den udfordrer den konforme kristendom, hvor magt, penge, begær, individualisme og denne verdens tomme løfter bliver målet. Den kalder på overgivelse.
Den trækker på ny stregerne op omkring det billede af Gudsriget, som Jesus kom for at indføre, og minder om, at vejen dertil ikke er religiøs. Hvis Jesus, troen og det nye liv ender som midler til lykke, selvrealisering og identitetsdannelse, er det ikke overgivelse, men udnyttelse.

Respektabel eller livsforvandlende kristendom

Kristendommens centrum flytter sig hele tiden, konstaterede historikeren Andrew Wall (s.150), og det er på grund af dens sårbarhed og skrøbelighed. Evangeliet indebærer at give afkald på magt og rigdom, men når kristendommen i en længere periode har både magt og rigdom, kan det radikale budskab om synd og nåde og kors blive nedtonet eller endog gå helt tabt. Så begynder kristendommen at blive omdannet til en rar og tryg religion, en religion for respektable mennesker, som forsøger at være gode. Og i den situation hensygner den efterhånden i sløvhed, og centrum bevæger sig et andet sted hen.
Sådan var det for de første kristne, hvor kristendommen spredtes gennem forfølgelse, og sådan er det også i dag. Den kristne tro er en radikal udfordring, og hvis den holder op med at være det, er det et tydeligt tegn på, at Kristus er afsat fra kongemagten. Det er en stærk påmindelse om, at troen handler om, at noget må dø i os, før vi kan leve som genfødte efterfølgere af Jesus. Religion handler derimod om at kunne kontrollere og have magt over sin skæbne.
Først og fremmest sidder jeg tilbage med en følelse af storhed. Hvor er det stort, at han, som bøjede sig dybest, gjorde det for dig og mig! Engang skal vi alle sammen møde ham som kongen, hvis værdighed og kærlighed er uden sidestykke, og min sjæl jubler allerede i forventningens glæde.

Timothy Keller:
Kongen
– Et portræt af verdens mest indflydelsesrige mand
280 sider • 249,95 kr. • Credo


Artiklen fortsætter efter annoncen: