Naser Khader til kristne: Vær mere frimodige

s2_NasserSamfundsdebattøren Naser Khader udfordrede præster og ledere på FrikirkeNets lederkonference i Mariager i sidste weekend.

I weekenden var 150 pæster og ledere i Mariager til FrikirkeNets årlige lederkonference.

I år var Naser Khader inviteret til at give et indspark om tro i det offentlige rum, og om hvordan muslimer forholder sig til danskere, danskhed og kristendom.
Khader udfordrede til at være i dialog og bruge et mix af nysgerrighed og dømmekraft, når man støder på noget, man har svært ved at forstå.
– Man behøver ikke at acceptere alt, men man kan forstå. Jeg forstår for eksempel alle argumenter for kvindeomskæring, men jeg accepterer det ikke. Hvis man skal forholde sig til noget, man har problemer med, er man nødt til at forstå det.
Khader fortalte, hvad han opdagede, da han selv begyndte at interessere sig for kristendom:
– Jeg fordybede mig i kristendommen og fik mere og mere sympati. Jeg fandt ud af, at to af grundlovens fædre, var præster.
Jeg var overrasket over, hvor få kirkekampe, der har været i Danmark. Der har været større samspil end modspil. Velfærdsstaten startede for eksempel i kirken. Sundheds- og uddannelsessektoren startede der, fortalte Khader, der undrer sig over, at danskerne ikke er opmærksomme på den kristne indflydelse på historien. Han er også chokeret over danskernes uvidenhed, når det kommer til deres egen tro.
– Når jeg spørger danskere, hvad den vigtigste kristne begivenhed er, siger de julen. Men jeg siger: Uden påske var der ingen kristendom.
I sin seneste bog ”Bekendelser fra en kulturkristen muslim” forsøger Naser Khader at sætte ord på, hvad danskerne har brug for at værdsætte ved kristendommen. Og så mener han, at vi skal være mere synlige med vores tro, for det har folk fra andre religioner brug for.
– Mange muslimer siger, at danskerne ikke er religiøse. Hvorfor? Fordi vi ikke kan se deres religiøsitet. Det er vigtigt, at danskerne synliggør det en gang i mellem. Jeg har ikke problemer med, at man skilter lidt mere med det, også i det offentlige rum. Andre kan blive inspireret af det, siger Khader og udfordrer til en mere naturlig frimodighed.
– Når man siger ordet ”Gud” og rødmer samtidig, så udtrykker det, at man nærmest ikke vil være ved det. Man skal tro på sit budskab, hvis man vil overbevise andre. Ting, man ikke kan forklare, er også svære at forsvare. Derfor er det også vigtigt, at man kender baggrunden og kan forklare det.
FrikirkeNet består af cirka 90 frikirker og organisationer med baggrund i Pinsekirkerne, Apostolsk Kirke, Baptistkirken samt uafhængige frikirker og husmenigheder. For år tilbage var netværkets konference mere baseret på at udligne skel mellem de forskellige kirkeretninger. De senere år har konferencen dog haft en samfundsmæssig side, hvor der har været gæstetalere som fx ledelsesprofessor Steen Hildebrandt, kulturminister Marianne Jelved og nu i år Naser Khader foruden den i Norge landskendte tv-pastor Egil Svartdahl.
– Vi ønsker at have relationer og nærkontakt med hinanden på kryds og tværs i frikirkerne. Samtidig vil vi gerne have dialog med samfundsdebattører. Det gør vores samling anderledes end andre kristne konferencer. Her prøver vi at løfte troen frem og tale om de værdier, vi synes, er væsentlige at fastholde i vores land, så de ikke bare langsomt forsvinder, siger Henrik Kaas fra FrikirkeNets Koordinationsgruppe.