Vælg at give og modtage kærlighed

Family Playing Board Game At HomeKære ”Dorte”.
Du skriver meget om mirakler i dit brev, så lad mig prøve at sige lidt om den sag:
Mirakler optræder naturligt som et udtryk for Guds kærlighed.
Mirakler kommer ind i vores liv, når vi som mennesker bliver i stand til at give Guds kærlighed videre. For Guds mirakler er et udtryk for Guds kærlighed, og de hænger altid sammen med Guds frelses-plan for den enkelte.
Mirakler forekommer derfor ikke løsrevet fra Guds plan for evigt liv, for Guds sigte for os alle hedder evigt liv.
Mirakler kommer, når der sker et skift i vores måde at tænke på. Mirakler kommer, når vi begynder at tænke med på Guds tanker, i stedet for at tænke denne verdens tanker.
Hele vores menneske-skabte, verdslige tankegang er som et slør for en mere virkelig verden, nemlig Guds verden.
At leve efter den verdslige verdens tankegang er som at leve i en drøm, borte fra Gud.
Det største mirakel er, at vi vågner op fra den drøm, og begynder at tænke og tale, som Gud tænker og taler.
Du taler om mirakler med helbredelse. Helbredelse fra Gud kan antage flere former. Det kan fx være fysisk helbredelse. Andre gange kan det være psykologisk og tankemæssig helbredelse.
Mange har oplevet, at deres liv blev forvandlet, da de begyndte at tænke og tale anderledes, nemlig som Gud tænker og taler. Hans tanker og tale kan vi modtage fra Bibelen.
Ved at bede om mirakler som du jo gør, søger du mod et mål i dig selv, nemlig mod en tilbage-venden til Guds fred, indre fred.
Mirakler udgår for det meste fra mennesker, som har Guds fred. Det vil sige fra mennesker, som har fået deres sjæl helbredt af Helligånden.
Vi skal ikke søge en forandring af noget udenfor os selv. Ikke i første omgang. Vi skal søge og bede om en forandring af noget inden i os selv.
Hvis vi skal prøve at definere, hvad et Guds mirakel er, så vil jeg sige, at et mirakel er Guds indgreb for at give os del i hans egen hellige natur. Eller vi kan også sige, for at frembringe sin egen hellige natur i os.
Han ønsker at flytte vores tanker hjem til hans måde at tænke på.
Han ønsker at fylde os med tanker, der ikke er skabt af mennesker. For de menneske-skabte tanker er meget begrænsede.
Tænk som et barn af Gud, og ikke som et barn af denne verden. Det siger Bibelen til os.
Husk desuden på, at Jesus siger, vi ikke må kræve tegn og undere. Det betyder, at vi ikke bevidst må forsøge at styre, hvor og hvornår mirakler skal ske. Mirakler er nemlig som en usynlig kraft, der udgår fra dig, hvis du i dit hjerte har valgt, at du vil give og ikke mindst modtage kærlighed. Med det valg bliver du et værktøj i Guds hænder.
Disse ord var, hvad der lige umiddelbart faldt mig ind efter at have læst dit brev.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Brev:

Hvordan oplever jeg et mirakel?

Introspection 2Kære Orla Lindskov
Under overskriften ”Min oplevelse” bringer du mange beretninger fra folk, som har oplevet mirakler. Som regel er det mirakuløse helbredelser.
Jeg glæder mig over det, hver gang jeg læser om det i din Brevkasse. Jeg vil så gerne opleve et mirakel eller endda mirakler i mit liv. Jeg synes, jeg trænger til det. Også for at blive styrket i min tro.
Legemligt kunne jeg også trænge til et par mirakler. Altså fysisk helbredelse mener jeg. Jeg beder faktisk om, at der må begynde at ske mirakler i mit liv. Men måske er der noget i mit indre, der hindrer det.
Jeg ved, at jeg kæmper med, at jeg nogle gange er for hård overfor mine omgivelser. Jeg vil gerne have, at alting er på sin rette plads. Jeg har svært ved, hvis tingene flyder.
Måske dømmer jeg også mine omgivelser for hårdt. Det er det med ordene. Sommetider ryger de forkerte ord bare ud af min mund.
Jeg frygter inderst inde nok for, at mit liv kommer ud af kontrol. Jeg har svært ved at tilgive roderi. Jeg har også svært ved at tilgive, hvis nogen træder mig for nær, fx med dumme ord og bemærkninger.
Men jeg ved, at jeg virkelig trænger til Guds indgreb i mit liv. Jeg ved i hvert fald, at mine tanker om mange ting er forkerte. Jeg ved, at det begrænser mit liv.
Jeg ved også, at det påvirker min måde at være på overfor mig selv og i hvert fald også overfor andre. Det mener min psykolog i hvert fald. Inderst inde har jeg jo en dyb længsel efter at være kærlig.
Jeg ved godt, at man ikke kan kræve noget af Gud, heller ikke mirakler. Men jeg længes efter dem. Jeg længes også efter at kunne give dem til andre. Særligt til mine små børn, for de trænger på mange måder til Guds indgreb.
Der er så mange mennesker omkring mig, der trænger til hjælp. Og som ung, kristen kvinde i min bedste alder føler jeg, at jeg burde kunne hjælpe. Jeg tilhører for øvrigt en frikirke. Her tales der meget om, at vi skal kunne være et værktøj for Gud. Det er jeg ikke rigtigt, det ved jeg.
Orla Lindskov, har du tid til at svare mig, vil jeg være meget taknemmelig. Det må gerne være i din Brevkasse. Der er måske andre, der kæmper med problemer i lighed med mine.
Venlig hilsen
”Dorte”

Min oplevelse:

Kære Orla Lindskov
Jeg vil gerne hermed sige dig tak for forbøn. Jesus har helbredt mig for spiserørs-katar, som gav mig store smerter i spiserøret og dybt ind i brystet. Det har været smertefuldt at spise.
Da jeg på mødet i Aalborg blev bedt for, mærkede jeg straks en bedring. Men efter en tid kom det tilbage.
Men så gjorde jeg det, som du tit opfordrer de syge til, som har været til forbøn: – jeg skrev efter en salvedug. Efter at jeg fik den fra dig, er min katar gradvist forsvundet, så at jeg nu er helt og aldeles smertefri. Og da jeg nu her sidst er blevet undersøgt af min læge, var der intet at se i mit spiserør. Det var ikke engang rødt, som det plejede at være.
Kærligst
L.